Home

Omskärelse barn läkning

Icke-medicinsk omskärelse av pojkar URO-GENITALT. Vilken information man ska ge till föräldrar som frågar om icke-medicinsk omskärelse. Vad lagen säger, hur ingreppet går till, förhudens funktion, vem som får utföra ingreppet, komplikationsrisker och alternativ till omskärelse Barnen protesterar vilt och vi fattar de bästa beslut vi kan för dem. När man läser Thomas Flodins artikel får man intrycket att rituell omskärelse är det enda ingrepp/behandling som små barn utsätts för utan deras samtycke

Icke-medicinsk omskärelse av pojkar - Rikshandboken i

 1. Omskärelse syftar till att inviga barnet i stammen. Det ena görs för att skrämma, förtrycka och traumatisera och det andra görs för att välkomna. Det första kanske görs kontinuerligt. Omskärelse sker bara en gång. De har därför olika syfte. Men de får också olika utfall
 2. Omskärelse av barn strider både mot svensk lag och FN:s barnkonvention. Abbas Al-Hawasi, jag håller inte med dig. Enligt den svenska lagen om omskärelse av pojkar från 2001 ska barnets inställning så långt det är möjligt klarläggas. Ingreppet får inte ske mot barnets vilja
 3. Omskärelser på uppdrag av Region Stockholm Barnkirurgen på Läkarhuset Odenplan är sedan 2004 den enda klinik som har avtal med Region Stockholm för att utföra icke-medicinska omskärelser (25 000 utförda) på pojkar. Alla omskärelser utförs av specialister i barnkirurgi och barnurologi, både i lokalbedövnin
 4. Det jag ifrågasätter är tex religiös omskärelse av barn som inte själva får välja och som inte har något dirrekt medicinskt fel.Det är tex inte säkert att alla män som är uppvuxna i judiska och muslimska miljöer vill ha judendom /islam som religion som vuxna och att de vill bära den markören för judendom/islam
 5. 1 § Med omskärelse avses i denna lag ett sådant kirurgiskt ingrepp i syfte att helt eller delvis avlägsna förhud runt penis, som inte anses utgöra hälso- och sjukvård i den mening som avses i 2 kap. 1 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Denna lag ska tillämpas på omskärelse av pojkar upp till arton års ålder

Omskärelse av pojkar regleras i lag 2001:499. Här är ett utdrag ut denna, för att läsa hela lagtexten se länken nedan. 3 § Omskärelse får utföras på begäran av eller efter medgivande av pojkens vårdnadshavare och efter det att vårdnadshavaren har informerats om vad ingreppet innebär.Står pojken under vårdnad av två vårdnadshavare, skall vad som nu sagts gälla båda Omskärelse ger självklart smärta vid ingreppet och under läkningen. Omskärelse är inte ofarligt, ingen operation är helt utan komplikationer. Omskärelse dödar några och skadar ett stort antal pojkar i världen varje år, även om den individuella risken är liten i väst

Omskärelse الختان. Manlig omskärelse innebär att man avlägsnar hela eller delar av förhuden genom ett kirurgiskt ingrepp och ollonet kommer således att vara fritt från förhud. Om förhuden är för trång kan det vara svårt att dra tillbaka den när man gör rent. Det kan leda till att penis blir inflammerad Omskärelsecenter grundare, Abdelhadi Wahbi, har varit verksam läkare sedan flera år Och har specialistkompetens inom hud och könssjukdomar. Enligt Socialstyrelsen, AW har visat att han uppfyller kraven i lagen (2001:499) Om omskärelse av pojkar samt Socialstyrelsen föreskrifter och almänna råd om omskärelse av pojkar

Ett omtag i frågan om omskärelse - Läkartidninge

Omskärelse är stympning av barn - oavsett kön Debatt Att tillåta att man skär bort förhuden på en värnlös gosse, före puberteten, anses helt okej bland majoriteten av svenska politiker Hur man säkerställer en säker omskärelse för ditt barn. Att omskära ditt barn är ett bra beslut. Du måste tidigare undersöka ämnet och balansera möjliga risker och fördelar innan ditt barn föddes (om möjligt.

Omskärelse innebär att man tar bort förhuden som sitter runt ollonet. Ingreppet är enkelt och läkningen snabb. Det kan finnas flera orsaker till att ma Manlig omskärelse är beteckningen på kirurgiskt avlägsnande av hela eller delar av förhuden på mannens penis.Ingreppet utförs av medicinska, estetiska, religiösa eller kulturella skäl. [1]Omskärelsen förekommer på egyptiska avbildningar från 2300 f.Kr. Den finns också dokumenterad hos Australiens ursprungsbefolkning aboriginer, [2] som även utförde ett mer stympande ingrepp. Inte heller de allmänkirurgiska komplikationerna, såsom infektion, defekt läkning, skado r vid ingreppet eller narkosen, kan negligeras. Följderna av ingreppet är dessutom smärtsamma för barnet. Men förutom att omskärelse är ett stort medicinskt ingrepp är det också starkt integritetskränkande och oåterkalleligt

Omskärelse vuxen läkning. Start. Fråga UMO. Jag har frågor om omskärelse av penisen. Hur är det med sårets läkning efter ingreppet och vilka komplikationer kan jag få Manlig omskärelse är beteckningen på kirurgiskt avlägsnande av hela eller delar av förhuden på mannens penis.Ingreppet utförs av medicinska, estetiska, religiösa eller kulturella skäl Omskärelse, kirurgisk behandling av trång förhud (circumcisio) För trång förhud, eller fimos, innebär att förhuden inte fritt kan föras bakom ollonet, eller förhuden sitter hårt fast i ollonet helt eller delvis Läkare kritiserar Rydbergs utspel om omskärelse. Foto: De står fast vid att det är oetiskt att omskära små barn som inte kan ge sitt medgivande. att det finns risker för urinrörsförträngning och för allmänkirurgiska komplikationer som infektioner och defekt läkning. Dela artikeln: Dagens Medicins nyhetsbrev

Schimanski hävdar att omskärelse av pojkar inte Läkning sker dessutom snyggast Det finns alltså tungt vägande medicinska skäl att uppmana föräldrar att låta omskära sina barn På barn yngre än två månader får omskärelse göras av person med särskilt tillstånd. Ingreppet ska alltid göras med smärtlindring - oavsett ålder - som ges av legitimerad läkare eller sjukskö-terska.2 1 Lag om omskärelse av pojkar 2001:499. 2 Det är skillnad på att göra ingreppet på ett spädbarn och på äldre pojkar

Omskärelse på små barn- galenskap som borde förbjudas. Ni föräldrar som beslutar er för att göra en omskärelse på era små söner, vad är det som rör sig i erat huvud!? Jag tycker att omskärelse är en grym, gammalmodig och idiotisk metod som borde förbjudas Kontakta Barnkirurgen Tidsbokning görs via telefon under våra telefontider, men har du mer generella frågor går det bra att skicka ett meddelande i formuläret nedan: KONTAKTA BARNKIRURGEN 08 - 587 102 70 info@barnkirurgen.se Odengatan 69 113 22 Stockholm TELEFONTIDER Månda Väntrummet börjar fyllas av föräldrar, syskon och äldre släktingar. Och så huvud­personerna förstås, små pojkbebisar som snart ska omskäras på den läkarmottagning i Stockholm där en majoritet av landets legala omskärelser sker Hitta professionella Omskärelse videor och bakom kulisserna-material som kan licensieras för film-, tv- och företagsanvändning. Getty Images erbjuder exklusiva royaltyfria analoga rights-ready och premium HD- och 4K-videor av högsta kvalitet Omskærelse er en jødisk identitetsmarkør, som har rod i Det Gamle Testamente, hvor Abraham og Gud indgår en pagt. Tidligere overrabbiner Bent Lexner fortæller om omskærelsens betydning for jøder i bogen Det gælder dit liv. Læs et uddrag her

Libero Sverige. Installera. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. Läs mer här Förespråkare för ett förbud mot omskärelse av pojkar hävdar ofta att det är en mänsklig rätt att ha en intakt kropp eller hävdar att omskärelse kränker pojkens rätt att fritt välja sin religion. Men mänskliga rättigheter skyddar individernas rätt att ha sin religion och kultur och också överföra den till sina barn Olika synsätt tenderar alltså att föra upp argumentationen kring omskärelse av pojkar till en nivå som därtill skapar en konflikt mellan olika rättigheter som tillskrivs barnet utifrån Barnkonventionen. Manlig omskärelse förekommer i stora delar av världen vid olika ålder och av skilda skäl Omskärelse utan samtycke innebär, enligt vår mening, en kränkning av barnets rätt till respekt för sin fysiska integritet.. Problemet är att om vi ska följa BO:s ord måste vi förbjuda en hel del andra operationer på barn, skriver debattören Torbjörn Jerlerup. Torbjörn Jerlerup, Liberal debattör . Replik 2 O.B.S. Vi utför inte omskärelse på barn, alla måste vara över 18 år. Omskärelse - hur går operationen till? På Citylaser i Göteborg utför vi omskärelse under lokalbedövning tillsammans med muskelavslappnande medel. 1 timme före ingreppet intas smärtstillande medicin, så kallad premedicinering

Som mamma tycker jag omskärelse är bra som barnuppfostran. Svenska pojkar pillar så mycket på sig själva även offentligt vilket är en skam. Utan förhud för sig barnet mer civiliserat! Dessutom blir min son senare mer intresserad av kärleken när tiden är kommen! Min första man var inte omskuren, han hade sex mer med sig själv än. Omskärelse av pojkar är en kränkning av deras kroppsliga integritet och en form av genital stympning. Barns kroppar är inte föräldrars egendom och omskärelse går på tvärs med. ISLAMISERING. Det är högsäsong för omskärelse på pojkar. Tre om dagen hinner man med på skönhetssalongen Laser Beauty Way Clinic i Linköping. Man gör ingreppen på så små barn som nyfödda. Skönhetskliniken Laser Beauty Way Clinic i Linköping utför omskärelse på pojkar. Det finns information om att de utför ingreppet på deras hemsida. Kliniken gör också [

Könsstympning - omskärelse av flickors underliv. Alla former av omskärelse på flickor är olagligt i Sverige. Det är också olagligt att planera, förbereda eller be någon annan att utföra en omskärelse Vård och bemötande. Flickor och kvinnor som har besvär på grund av könsstympning har rätt till en god vård och ett bra bemötande. För att vården och bemötandet ska bli så bra som möjligt, är det avgörande att personalen har kunskap och kompetens om kvinnlig könsstympning Huvud › Omskärelse - Barnens hälsa - 2020. Omskärelse - Barnens hälsa - 2020. Richard Jomshof debatterar omskärelse av pojkar (September 2020). Fakta om omskärelse. Omskärelse är det kirurgiska avlägsnandet av förhuden av penis. Förhuden är en hudveck som täcker penisspetsen (kallad glans) 6. När utförs omskärelse? 7. Hur utförs omskärelse? 8. Fördelar och nackdelar med omskärelse för barn ; 9. Omsorg för en omskuren penis ; 10. Omsorg för en omskriven penis ; 11. Omskickningsrisker ; Om du förväntar dig en pojke eller bara har födt din lilla son, är ett stort beslut som du nu måste ta hand om omskärelse

Jag hör i radions Människor och tro att Vårdförbundet bestämt sig att arbeta mot omskärelse av alla barn, även pojkar.. Representanten för synagogan i Stockholm var tydligt emot dessa tankar och hänvisade till att omskärelse av pojkar är en central sak inom judendomen Det senaste om Omskärelse. Läs nyheter, artiklar och se tv-klipp om Omskärelse på Aftonbladet.se. 2 MARS NYHETER. Legitimera inte slöja på barn med nya lage Det är ett övergrepp från de vuxnas sida, från omgivningens sida som inte skyddar barnet, säger Lars-Göran Friberg. Frågan är egentligen väldigt enkel. FN:s barnkonvention gäller och då ska man inte tillåta omskärelse av små gossar på grund av att föräldrarna vill det av religiösa skäl omskärelse av barn upphör. Syftet är att få stopp på omskärelse av barn när medicinsk indikation saknas. Inledning Vårdförbundets utgångspunkt att verka för att omskärelse av barn upphör är grundat på FN:s konvention om barnets rättigheter antagen av generalförsamlingen i november 1989

Omskärelse handlar om föräldrarnas rättigheter - Kvarta

Vi kommer att tvingas flytta från Sverige, om ett förbud mot omskärelse blir verklighet, menar vissa judiska debattörer. Ett antal familjer som ansett att deras barn får en bättre undervisning hemma har redan valt att göra det. Ibland är ett pragmatiskt förhållningssätt det bästa Män utan vare sig läkarlegitimation eller tillstånd blir kontaktade av föräldrar som vill få sina söner omskurna. De olagliga ingreppen sker hemma och är oftast flera tusen kronor.

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste bli bättre

Läkning efter omskärelse. Omskärelse utförs av Din läkare kan råda dig att ta förbandet bort inom 24 till 48 timmar efter operationen för att kontrollera att blödningen har. Omskärelse innebär att man tar bort förhuden som sitter runt ollonet. Ingreppet är enkelt och läkningen snabb Om barnet kommer att identifiera sig som muslim eller jude vet ingen. Vi blir även provocerade av alla argument, välgrundade eller inte, som påstår att omskurna män är bättre för kvinnors. Pris på omskärelse stiger till 7 000 kronor Föräldrar som vill omskära sin småpojkar av religiösa skäl kan nästa år få betala hela kostnaden, närmare 7 000 kronor omskärelsecenter , omskärelse, omskärelse av bojkar, bojkar omskärelse,ختان, طهوره, skyddar mot HIV, omskärelse av småpojkar, män omskärelse, omskärelse av man. Ge barnet Alverdon eller likande solm smärtlindring efter operation. Pojken kan duscha eller bada redan dagenefter operation,. I USA utförs ofta omskärelse innan han lämnar sjukhuset efter att barnet föddes. Vissa religiösa seder kan kräva att omskärelsen görs dagarna efter barnets födelse. Vidta åtgärder för att säkerställa att din sons omskärelse är säker genom att planera noggrant och se till att han är frisk innan proceduren

Omskärelse av omyndiga pojkar Motion 2009/10:So324 av Bengt-Anders Johansson och Jan Ericson (m) sjukvården har anslutit sig till Nordisk förening för sjuka barns behovs kriterier där det gemensamt slås fast att barn ska informeras på deras villkor för vård som ges,. Vill stoppa omskärelse av barn. Regionråd Mikael Ekvall (V) vill i en motion att Region Jönköpings län ska ompröva sitt beslut om att tillåta omskärelse av minderåriga barn. Han vill också att regionen blir en röst för barnens rätt till sin egen kropp och han efterfrågar ny lagstiftning på området. Omskärelse/brit mila Omskärelse (brit mila) av pojkar vid den åttonde dagen praktiseras av så gott som alla judar i världen. Traditionen går tillbaka tusentals år och är ett sätt att upprätthålla judisk identitet. I tider av stort förtryck och förföljelser har judar ofta gjort sitt yttersta för att låtar sina söner bli omskurna

Barnkirurgen - Omskärelse och barnurolog

BAKGRUND Utöver att vara mycket smärtsamt skadar en brännskada bl a hudens skyddande barriärfunktion mot omvärldens hot (t ex bakterier). Hur djup brännskadan blir beror på temperaturen av det som skadar huden, tiden som värmeexponeringen pågår, samt hudens tjocklek. Barn och äldre har tunnare hud och får därför oftare djupare brännskador vid samma typ av värmeexponering.Mång Att den åsamkar barnet smärta, om än övergående, är givet. Det förklarar till en del följande: Omskärelse utan medicinsk grund som utförs utan att personen har samtyckt bryter mot grundläggande medicinsk-etiska principer Föräldrarnas religionsfrihet och vilja att deras barn ska ha eller få samma religiösa övertygelse får aldrig brännmärkas på barnets kropp, varken genom hijab eller omskärelse. Barnet är en egen individ med ett eget liv och med egna rättigheter. Föräldrarnas religionsfrihet får därför inte inskränka på barnets religionsfrihet · Läkning - Läkningen kan ta tid. De flesta med fraktur på övre lårbenet blir återställda inom tre till sex månader. Ett brott på lårbenshalsen kan däremot ta upp till ett år att läka. · Träning - För att undvika blodpropp är det väsentligt att snabbt komma i rörelse Omskärelsens förbund (brit-mila) I Första Moseboken kan vi läsa om hur det judiska folkets stamfader, Abraham, ingick ett avtal med Gud: Abraham lovade att han, och alla hans efterkommande (d.v.s. judarna) skulle leva efter de levnadsregler Gud skulle ge det judiska folket

Video: Omskärelse i vuxen ålder! - FamiljeLiv

Lag (2001:499) om omskärelse av pojkar Svensk

infektion, defekt läkning, skador vid ingreppet, narkosen m.m. kan inte negligeras. Följderna av ingreppet är dessutom smärtsamma för barnet. Men förutom att omskärelse är ett stort medicinskt ingrepp är det också starkt integritetskränkande och oåterkalleligt. Vårdnadshavarnas perspektiv värnas ensidigt Träningskitet för omskärelse av barn är ett komplett kit för alla behov av omskärningsutbildning. Det inkluderar en bas, sex glans peniskärnor, sex förhudar, instrument (skalpell, 4-1/2″ mikropincett, 6″ precisionssond, Iris forskningssax, 5″ rak Halstead myggpincett, 5″ böjd Halstead myggpincett, Ethicon stygntråd med nål, instrumentväska, instruktioner samt mjuk. Efter ditt kejsarsnitt så ska du läka, både psykiskt och fysiskt. I början kan du inte lyfta för tungt, men du kan absolut lyfta ditt barn

Omskärelse av pojkar och män - RFS

Omskärelse och blodtransfusion - här bör individuella

*omskärelse på barn Det är jättestor skillnad, gigantisk alltså, mellan manlig och kvinnlig omskärelse. Även om det kan göras helt och halvt, men det är alltid hemskt och vidrigt när det görs på tjejer eftersom det är en helt annan grej Hittills har vi talat om långa rörben. I dem förekommer ibland, om än sällan, att läkningen uteblir när den initiala cellrekryteringen störts alltför mycket. Metafysära frakturer i huvudsakligen spongiöst ben läker däremot nästan alltid. Uppenbarligen finns här inte problemet med att rekrytera kompetenta celler för läkningen Dödligheten är 0,1 %. Ingreppet är ganska smärtsamt vid läkningen. Förhudsinflammation kan föranleda omskärelse. De flesta läkare är tveksamma till ingreppet eftersom det är förenat med en viss risk, dessutom får barnet ont, och slutligen så är det i de flesta fall helt onödigt. Svar I USA har man omskurit kvinnor. Omskärelse av vuxna män samt nyfödda pojkar (dvs. inom den första levnadsmånaden) medför flera fördelar: Renhet.En omskuren penis är lättare att tvätta eftersom förhuden inte behöver föras bort och en studie visar att enbart 4% omskurna unga män hade dålig hygien jämfört med hela 26% av icke omskurna.1 Skydd emot infektioner i könsorganet som orsakas av förhuden om den är.

Omskärelse الختا

Omskärelsecenter - välkomme

Även de allmänkirurgiska komplikationerna, såsom infektion, defekt läkning, skador vid ingreppet, narkosen m.m. kan inte negligeras. Följderna av ingreppet är dessutom smärtsamma för barnet. Men förutom att omskärelse är ett stort medicinskt ingrepp är det också starkt integritetskränkande och oåterkalleligt GD:s har den 3 augusti en ledare med rubriken Värna Flyktingbarnen, där man framhåller hur.. Jag tycker att det ska vara förbjudet. Ett litet barn ska inte stympas bara för att föräldrarna tillhör en viss religion. Förhuden finns där av en anledning, den ska skydda ollonet. Om man sen vill omskära sig när man är vuxen, så får man ju göra det Omskärelse av barn är det en kulturell rättighet eller övergrepp mot barnen? Lyssna på barns röst, du får råd! Att landsting vägrar att utföra ingreppet är upprörande, menar. sjukvårdslandstingsrådet i Stockholms län, Birgitta Rydberg (FP)

Omskärelse är stympning av barn - oavsett kön G

För Aisar Alshawabkeh i Örebro var det inget snack om saken - alla tre sönerna är omskurna. Den frågan behövde föräldrarna inte ens diskutera sinsemellan. Däremot måste de diskutera. Omskärelse utförs av många skäl , bland annat religion , utseende och medicinska problem. Fullständig återhämtning tar några veckor . Det finns vissa saker du kan göra och titta på när du återhämta för att undvika infektion och för att få såret läka ordentligt steg att följa för korrekt återvinning från Omskärelse 1 BAKGRUNDFörhudsförträngning innebär en oförmåga att retrahera förhuden bakom ollonet. Detta är ett normaltillstånd hos små pojkar, fysiologisk fimosis, vilket ofta är symtomfritt och löser sig spontant innan tonåren. Fimosis betraktas som patologisk om den kvarstår fram till skolåldern.Däremot är äkta fimosis en ärrbildning i förhuden. Detta kan bero på upprepade försök.

Hur man säkerställer ett säkert omskärelse för ditt barn

Orsak Fysiologisk fimosis under småbarnsåren, förekommer normalt hos 8 % av sexåringar och 1 % av 16-åringar. Äkta fimosis, ärrbildning i förhuden. Symto När det gäller omskärelse hävdar Edlund att det är fel utifrån argumentet att barnet inte själv kan ta ställning vare sig till den egna omskärelsen eller sin religiösa identitet, vidare menar Edlund att det är föräldrarnas behov som tillfredställs och inte barnets Men barnets rätt till religionsfrihet är i samklang, inte i konflikt, med sin rätt till kroppslig integritet. Föräldrarna har rätt till sin religionsfrihet; barnet till sin. Barnet får bestämma sin egen livsåskådning senare i livet. Omskärelse är oåterkallig och i åtminstone judiska kretsar viktig som en identitetsmarkör Rädda Barnens styrelse har dock alltid varit negativt inställd till att förespråka ett förbud mot rituell omskärelse. Å ena sidan kan jag förstå detta ställningstagande, då de inte vill stöta sig med de religioner där omskärelsen är en viktig ritual Annie Lööf (C) anser att ett förbud mot omskärelse strider mot religionsfriheten. Hon förnekar därmed barnens rätt till religionsfrihet. Jag tycker att barn ska ha rätt att själva välja religion och att själva välja om de vill bli omskurna när de blir myndiga. Skär inte i friska barn. Förbjud manlig omskärelse av icke-medicinska.

Barn som riskerar att fara illa LIVSVILLKOR. Översiktssida för innehåll om barn som riskerar att fara illa. Barnhälsovårdens roll och ansvar, tecken på att barn kan fara illa, orsaker och vad som menas med att barn far illa samt rutiner för orosanmälan till socialtjänsten Manlig omskärelse är på agendan. DN:s begåvade ledarskribent Peter Wolodarski skriver om det i onsdagens DN, och jag ser att det kommer upp i tidningen Dagen under torsdagen.. Nu avslöjar jag en hemlighet. Jag har upplevt manlig omskärelse, jag är omskuren

Omskärelse hos vuxna män - Intimkirurgi

Manlig omskärelse - Wikipedi

Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som: inte har några andra sjukdomar; är 3 år eller äldre; har normal vikt för sin ålder. För att tiden efter operationen ska bli så bra som möjligt är det viktigt att ge smärtstillande medicin. Ditt barn äter och sover bättre och har mindre ont, vilket påskyndar läkningen Sv: Omskärelse? Vad vuxna män gör med sina penisar rör inte mig i ryggen (så länge det inte är min man och hans penis det handlar om), men jag är helt emot omskärelse av barn om det inte är medicinskt jättemotiverat. Jag har bara varit med intakta män och det fortsätter jag gärna med Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp. Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering Sv: Omskärelse? Alltså är omskärelse på intet sätt någonting föräldrarna gör för barnets skull, utan för sin egen. För skulle barnet självt vid mogen ålder känna att han vill följa sina föräldrars fotspår och anamma deras religion (= omskära sig), så är det ett beslut han är fullt kapabel att.. Barn ska skyddas mot alla former av skador och övergrepp, säger Katarina Johansson, ledamot i förbundsstyrelsen och ansvarig för frågan om omskärelse. Hetsig debatt När kongressen tog beslutet att verka mot omskärelse var det efter en bitvis hetsig debatt där motståndarna ansåg att beslutet baserades på fördomar om andra kulturer och religioner Ladda ner Bangkok - 13 april: en läkare göra omskärelse till barn är bland ritesna av islam på den 13 april, 2013 i bangkok, thailand. - redaktionell stockfotografi #24516793 från Depositphotos samling av miljontals premium högupplösta stockfoton, vektorbilder och illustrationer

 • Tefra.
 • Lön socialsekreterare ekonomiskt bistånd.
 • Felipe massa net worth.
 • Maharajah indien.
 • Iso adapter citroen c3.
 • Frontbåge transporter t6.
 • British boy band blue.
 • Hobbyfotograf bilder verkaufen.
 • Nokia 9 pris.
 • Fransk ordbok app.
 • Vatten i olja emulsion.
 • Beta marinmotorer.
 • Wifi förstärkare bäst i test 2017.
 • Desigual outlet online shop.
 • Färjor i karibien.
 • Egyptiska pund forex.
 • Hur fungerar tryckpressen.
 • Kc operatör polisen.
 • Julmarknad halmstad 2017.
 • Treetop hotel sweden.
 • Jysk mattor.
 • Köpa tramadol utan recept.
 • Born to be wild hd filme.
 • Boeing 757 200 icelandair.
 • Ups sendungsverfolgung.
 • Splatoon 2 trailer.
 • Bellestore.
 • Stor rund gunga.
 • Godaste rostbiffen.
 • Släktord stavning.
 • Hurghada väder december.
 • Naruto vol. 10 en riktig ninja.
 • Dueodde camping.
 • En stjerne skinner i natt lyrics.
 • Jonbenet ramsey movie.
 • Feiertag des sports graz 2017.
 • Rallycross haninge.
 • Shin splints symptome.
 • Sovpåse eller täcke till nyfödd.
 • Milo yiannopoulos.
 • Araucana färger.