Home

Digerdöden idag

Digerdöden - Wikipedi

 1. Digerdöden, också kallad svarta döden eller den stora döden, var en zoonotisk pandemisk sjukdom under medeltiden som i genomsnitt dödade var tredje person i Europa och i stort sett alla som smittats. Den allmänt accepterade teorin är att digerdöden var ett mycket omfattande utbrott av pest.. Namnet digerdöden kommer från fornsvenskans digher som betyder 'stor', belagt första.
 2. dre än 250 olika djurarter, främst gnagare, kan överföra smittan
 3. st en tredjedel av alla människor i Europa, och de efterföljande utbrotten orsakade också ett kraftigt manfall i de berörda länderna. Stockholm förlorade nästan en fjärdedel av sin befolkning vid pestutbrottet 1710—1711

Digerdöden Medeltiden Historia SO-rumme

 1. erad last till en stad av stor kommersiell vikt. Inom kort dog 300 personer om dagen. I slutänden dog 10% av befolkningen. Detta är känt som digerdödens bisarra dagar
 2. Pesten/Digerdöden under medeltiden. Typiskt för medeltiden. Källor. Webbplatskarta. Medeltiden‎ > ‎ Medeltidens påverkan på samhället idag. Mycket av medeltiden lever fortfarande kvar. Men vi har en tendens till att se det som en sorts sagotid. Med prisar, prinsessor, slott och riddare
 3. Även idag finns det seglivade uppfattningar om pesten, man kopplar felaktigt ihop digerdöden med fattigdom och hungersnöd. Pesten drabbade lika hårt både välnärda och undernärda personer. En tredje missuppfattning man har är att pesten var en stadssjukdom men så var inte fallet enligt forskning
 4. Ordet digerdöden är känt från 1500-talet. Sjukdomen spreds västerut från Centralasien eller Kina där den härjade på 1330-talet. Den nådde Krimhalvön i Svarta havet 1347, och spreds över Medelhavet. År 1349 kom farsoten till Norge, och till Sverige året därpå. Pesten återkom på 1360-talet och flera gånger under senmedeltiden
 5. Pesten har under lång tid varit en av våra mest fruktade infektionssjukdomar och har under historien kallats bland annat för digerdöden och svarta döden. Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete

När pestepidemier diskuteras hamnar lätt digerdöden på 1300-talet i fokus, men när - och varför - försvann pesten slutgiltigt från oss? Det förekom ju epidemier även på 1400- och 1500-talen. *Sista gången *Norden drabbades var under åren kring 1710. Epidemin kom från sydöst och nådde Östersjön på sommaren 1709. Nästa sommar härjade pesten i He.. Från Kina via Krimhalvön till Europa. Digerdöden, den stora döden, utbröt i Kina 1333. Tolv år senare hade den nått Europa. Hit kom den efter strider mellan tatarer och kristna på Krimhalvön (i nuvarande Ukraina eller Ryssland - omtvistat vilket), då den tatariske befälhavaren för första gången tillgrep biologisk krigföring. Hans kastmaskiner slungade in soldater och råttor som.

Så många är smittade av coronavirus i Sverige, Europa och världen. Så många har dött i covid-19 Pest finns idag framför allt i delar av Asien, Sydamerika, Nordamerika (sydvästra delen) samt i Afrika. Sjukdomen behandlas med olika former av antibiotika, bland annat streptomycin och tetracyklin. Det finns även ett vaccin, dock med begränsad effektivitet. Pest räknas som en allmänfarlig sjukdom enligt Smittskyddslagen

Pestens historia börjar inte med digerdöden på 1300-talet, världen hade långt innan fått smaka på denna fasansfulla sjukdom. I övergångsfasen mellan antiken och medeltiden drabbades folket i Medelhavsområdena upprepade gånger av epidemier. Bland annat vad vi idag kallar den Justinianska pesten Digerdöden i Sverige. Digerdöden nådde Norge 1349 och förhärjade Sverige och Danmark under påföljande år; möjligen nådde pesten Danmark redan tidigare. Epidemins spridning kan till viss del följas kronologiskt genom notiser om norska biskopars dödsfall och ökningen av antalet instiftade själamässor. Härav följer att pesten tycks h den, och beteckningen digerdöden kan ha förekommit under he-la senmedeltiden. I de flesta europeiska länder kallades epidemin ursprungligen, men inte längre, för den stora döden eller motsvarande. Idag går den istället under beteckningen svarta döden. Egendomligt nog dyker den nya beteckningen först upp i det land som behål Och enligt forskarna kan digerdöden ha gett oss bättre motståndskraft mot andra smittor idag, men också ökat risken för att drabbas av vissa inflammationssjukdomar Digerdöden, eller pest, kom till Europa år 1347 och härjade i omgångar fram till 1700-talets början. Det är svårt att veta exakt hur många människor i Sverige som dog av den första.

Digerdöden är en övergripande, ingående och insatt berättelse som med Dick Harrisons tillgängliga berättarstil tydliggör digerdödens utveckling och geografiska spridning. I sjutton kronologiskt indelade kapitel vägleds läsaren i berättelsen kring epidemin och får ta del av såväl skeendenas som de enstaka människornas historia Digerdöden - eller svarta döden som den också kallades i vissa länder - var ett pestutbrott som startade i Kina 1334. Många som lever i Sverige idag har släktingar som föll offer för spanska sjukan. Min egen mormor insjuknade och dog i spanska sjukan innan hon hann fylla 40 år Våren 1918 började den värsta smitta som drabbat mänskligheten sedan digerdöden att spridas över världen. En tredjedel av jordens befolkning smittades och över 50 miljoner dog. - En ny.

Digerdöden kan vara människornas verk - Dagens Medici

Idag dör ungefär 100 000 per år till följd av sjukdomen. Smittkoppor: Är idag klassad som utrotad. Spreds från 1100-talet fram till 1977 och dödade 300-500 miljoner personer Historiens värsta pandemi dök upp på Sicilien 1347 - svarta döden, eller digerdöden. Vi får höra om de förödande konsekvenserna av en av världshistoriens mest kända pandemi och upptäcker att pesten finns än idag. Vi ger oss också ut på stan för att höra vad göteborgarna har varit med om för chockartade händelser i sina liv Digerdöden. Härjade på 1300 Idag prövas allmänna avlusningsdagar i skolorna för att hålla krypen borta. Spetälskan drabbade Sverige Lepra, eller spetälska, är en av de äldsta sjukdomar vi känner till. Den existerade i Sverige långt in på 1900-talet

Berättelsen om digerdödens bisarra dagar - Utforska Sinne

digerdöden; Digerdödens konsekvenser ligger på två plan: ekonomiska och ideologiska. Sambandet med den senmedeltida agrarkrisen är redan omtalat. I Europa medförde befolkningsminskningen brist på arbetskraft och stigande arbetslöner. Bönderna i stora delar av Europa fick bättre villkor (36 av 248 ord Malou von Sivers bjuder på långa intervjuer, starka berättelser, nyfikna frågor och engagerande diskussioner och teman som tar upp allt från stamcellsforskning till kärlek. Det blir politik, medicin, hälsa och kultur i en halsbrytande blandning. Kreatören och kommunikatören Alexandro. En händelse som idag går under namnet digerdöden. Ändå är det inte många som har någon djupare insikt i vad digerdöden var och hur den påverkade samhället. I skolan har vi alla läst om andra världskriget och franska revolutionen. Men kunskapen om digerdöden har fått en sekundär eller obefintlig vikt i undervisningen Från digerdöden till ebola - vi ger er några av historiens värsta epidemier. 12. Ebolafeber. Trots att det idag finns vaccin mot gula febern insjuknar hundratusentals personer varje år, främst i Afrika, och orsakar minst 30 000 dödsfall per år. 8. Fläcktyfus I den här artikeln ska jag försöka förklara hur Digerdöden spreds, var den kom ifrån och varför man idag tvivlar på att det verkligen var pest det handlade om. Sen får var och en bilda sig en egen uppfattning

Medeltidens påverkan på samhället idag - Medeltiden - ett

Om samma sak skulle inträffa idag så skulle det räcka med att lägga till en nolla för att katastrofens omfattning skulle bli tydlig. Europa har idag ca 700 miljoner invånare, om en liknande omfattande epidemi som digerdöden skulle dyka upp som det inte finns något medicinskt botemedel mot så skulle mellan 231 och 350 miljoner dö Massgrav visar på digerdödens spridning En massgrav med kvarlevor av 48 människor har hittats på den engelska landsbygden. De döda föll offer för digerdöden på medeltiden Digerdöden. Den pest som drabbade Europa under medeltiden som inom bara några år nära nog halverade befolkningen i många delar är mest känd som digerdöden, vilket kommer från fornsvenskans ord för stor: digher.Med andra ord kallade man sjukdomen för Stordöden och det kan tyckas vara ett passande namn då åtminstone 30-40 % av Sveriges befolkning strök med

Medeltiden - ett trist glapp i historien

I danska historieböcker kan man läsa att digerdöden hoppade över Danmark, att landet inte alls drabbades hårt av pesten. Stämmer det? Varför gjorde i så fall pesten ett undantag för just danskarna? De uppgifter som återfinns i de historieböcker som frågeställaren har läst reflekterar ett äldre forskningsläge som idag har övergetts fullständigt.. Digerdöden Två gånger framhöll han också att Stefan Löfven beskyller honom för allt möjligt. - Jag går bara och väntar på att statsministern ska beskylla mig för digerdöden också

Digerdöden, 1300-talet. Digerdöden, också kallad svarta döden eller den stora döden, torde vara den mest kända och även den dödligaste pandemin som drabbat våra förfäder.Det var pesten, dvs. bakterien Yersinia pestis, som var orsaken och under digerdöden förekom alla tre former av pest - böldpest, lungpest och blodpest. Namnet digerdöden kommer från fornsvenskans digher. Klassisk kolera är en mycket allvarlig sjukdom som obehandlad går med hög dödlighet. Med en effektiv vätskebehandling förbättras prognosen avsevärt. Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete

Digerdöden - Mimers Brun

Till skillnad från idag var svartråttan mycket utbredd över världsdelen, och den levde mycket nära människan (vilket man inte kan säga om brunråttan, som dök upp på scenen långt senare och var/är betydligt mer skygg). En annan, häftigt debatterad, fråga är huruvida digerdöden och andra äldre epidemier verkligen var pest Kanske är det därför forskarna ibland varit oense om huruvida den stora döden verkligen var vad vi idag kallar pest eller om det var en smittsam virussjukdom. Dock verkar de flesta forskare och historiker idag vara ense om att digerdöden faktiskt var just pest och ingenting annat; den sjukdom som orsakas av bakterien Yersinia pestis Digerdöden kallas den pestepidemi som spreds i Europa. Pestsmittan kom från Asien Länderna i Europa handlade sedan länge med länder i världs-delen Asien. Idag vet vi att det inte bara var handelsvaror som kom med skeppen från Asien. Med ombord fanns också pesten. Pesten spreds snabbt från människa till människa, särskil Kanske har det att göra med att de drabbade, eller de som som känt någon som drabbats av digerdöden som är ett ganska bra exempel på en sjukdom, inte har något att säga idag. Alltså, även om det finns anledningar till att sympatisera, kanske det inte alltid framstår som okänsligt att skämta om det egentligen, för de som drabbats lever inte idag och kan ju varken höra eller. Spanska sjukan kallas den influensaepidemi som tog mänskligheten på sängen när den dök upp plötsligt för exakt 100 år sedan. Jonas F Ludvigsson, barnläkare i Örebro, professor på Karolinska institutet, berättar om farsoten som dödade 2-5 procent av jordens dåvarande befolkning

Släktföreningen Abraham Johnsson

8 Sidor gör nyheter på lätt svenska. Tidningen har funnits sedan 1984 Idag 08:16 • 1 min 13 sek. Efter en tuff vår på landets sjukhus med massuppsägningar och sjukskrivningar i pandemins spår växer nu oron för att personalen inte ska orka en andra våg. - Vi har inte hunnit återhämta oss, säger en sjuksköterska som TV4Nyheterna pratat med Den svarta döden · Avsnitt 1 · 29 min Historiens värsta pandemi dök upp på Sicilien 1347 - svarta döden, eller digerdöden. Vi får höra om de förödande konsekvenserna av en av världshistoriens mest kända pandemi och upptäcker att pesten finns än idag På 1800-talet fick man vaccinera sig hos klockaren i kyrkan och blev man sjuk evakuerades man kanske till ett epidemisjukhus utanför staden. Genom tiderna har människan på olika sätt kämpat mot återkommande epidemier. Men covid-19 visar hur sårbara vi fortfarande är. Historikern Hans Nilsson berättar om samhällets utveckling vad gäller att ta sig an hot mot hälsan

Värre än forskarna anat: Digerdöden Forskning & Framste

Charlotta Hägg

Sjukdomsinformation om pest — Folkhälsomyndighete

att idag är ungefär 40 millioner människor i världen infekterade med HIV, som också dödade 3,9 millioner 2005. Många länder inser också hotet, och i Ryssland rekom-menderar Vladimir Putin finansiellt stöd till barnfamiljer eftersom man nu har en asiaten och digerdöden Finns det något kvar idag av ett sådant sätt att se på ekonomisk verksamhet? 16. Vilka orsaker låg bakom korstågen? Vad hände när korsfararna kom till Palestina? Vad fick korstågen för följder? 16a. I början av 1300-talet började befolkningsökningen i Europa att stagnera. Varför? 17. Diskutera digerdöden och dess betydelse För.

Digerdöden. Inlägg av titti_gina » 25 nov 2007, 14:14 kan någon lite intressant och udda fakta om digerdöen?? ska ha föredarg och skulle behöva lite hjälp på traven! Upp. Jurgen Wullenwever Medlem Inlägg: 1216 Blev medlem: 12 nov 2006, 01:46 Ort: Närke Digerdöden. 1340-talet kommer digerdöden eller pesten till Sverige. Den började nere i Europa och spreds sedan till Sverige. Orsak. Handeln mellan Europas länder gjorde så att pesten spreds snabbt. Pesten kom förmodligen till Sverige med något handelsskepp. Det var svartråttor som hoppade av skeppen som spred sjukdomen, men det förstod.

Idag har vi ett förebyggande hälsoarbete och ett mycket mer välorganiserat samhälle. Man kan bli imponerad över hur vården ställt om. När det gäller de äldre tror jag att vi dras med systemfel: många lågutbildade, flera olika huvudmän och korttidsanställningar digerdöden som den kallades då, vilket betyder den stora döden. Idag bekämpar vi smittsamma infektionssjukdo-mar med vaccin, antibiotika, bättre hygien och karantän. Men även om vi idag vet mycket om bakterier och virus, så drabbas vi fortfarande av ny Pest dödade uppemot 50 miljoner människor i Europa, Asien och Afrika på 1300-talet i det som blivit känt som digerdöden. Så sent som på 1800-talet dödade sjukdomen 12 miljoner människor i. Den medeltida pestepidemin, digerdöden, slukade proportionellt sett fler människoliv än någon annan historisk katastrof. För 1300-talets människor, bedövade av epidemins omfattning, var den helt enkelt stora döden. Dick Harrisons mäktiga krönika tar oss med på en kuslig färd i digerdödens fotspår åren 1347-1352 Digerdöden härjade i Asien och Europa under medeltiden. Många människor insjuknade och dog då de inte kunde skydda sig mot sjukdomar på samma sätt som människor som lever idag. Numera vet vi att sjukdomar sprids av virus eller bakterier. Vi har också mediciner, bland annat penicillin, som kan hjälpa sjuka människor att tillfriskna

Digerdöden. 194 likes. http://myspace.com/digerdodenmusi Digerdöden, också kallad svarta döden eller den stora döden, härjade i Europa under medeltiden och dödade i genomsnitt var tredje person. I stort sett alla som smittades av farsoten gick en säker död till mötes. Historikern Dick Harrison skildrar med inlevelse denna fruktansvärda farsot 2. Digerdöden: Dödade en tredjedel av Europas befolkning. Antal döda: 200 miljoner Massiva inre blödningar, bölder stora som äpplen och kallbrand.Innan antibiotika uppfanns drabbade pesten med våldsam och dödlig kraft och utrotade från 1300-talet fram till 700-talet stora delar av Europas befolkning i flera omgångar.. Sjukdomen orsakades av Y. pestis-bakterien, som överförs av loppor Idag räknar forskarna med att folkmängden i flertalet europeiska länder sjönk med mellan hälften och två tredjedelar under perioden från 1347 till ca 1420, detta eftersom epidemierna fortsatte att grassera med några års mellanrum även efter det att digerdöden förklingat

Varför försvann pesten från Europa? Sv

 1. Medeltiden - Digerdöden : 1300-talet var ett hårt århundrade med kyla, missväxt och digerdöd. Diger betyder stor - och var tredje människa dog av sjukdomen. Ingen visste vad den berodde på. Idag vet vi att det var en bakterie som spreds av loppor och råttor. LÄROPLAN - LGR 11 Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4-6 - De nordiska staternas.
 2. Golfpaket för stunder att längta till. Dessutom är Bjärehalvön golfbanetätaste området i hela Sverige. Du når ett 70 tal banor inom en timme med bil
 3. Sverige. Sägner och andra former av berättelser om pesten, som i vårt land vanligen kallades digerdöden, nyssjukan, brådön, korsdöden, eller svarta döden, levde kvar i folktraditionen under lång tid.I institutets folk
 4. digerdöden? Hur skulle du själv reagera om en liknande smitta drabbade mänskligheten idag? Diskutera tillsam-mans. Sammanfattning (11:41-SLUT) • Hur skulle du sammanfattningsvis summera vad du lärt dig om digerdöden, efter att ha sett filmen? Digerdöden Efter filmen Digerdöden i modern ti
 5. Webbplatsen använder sig av kakor (cookies) för olika funktioner och för att ge en bra användarupplevelse. Jag förstå
 6. Det sjunde inseglet (1957) En riddare och hans väpnare kommer hem från korstågen och finner ett land härjat av digerdöden. I ett försök att skjuta upp sin egen död utmanar riddaren Döden på ett parti schack

Italien: 250 döda idag - dödlighet 7,2 procent Publicerad 13 mars 2020 kl 19.13. Utrikes. I Italien har nu 17.660 personer konstaterats smittade av covid-19. Av dem har 1.266 personer dött, vilket ger en dödlighet bland konstaterade fall på 7,2 procent Rättigheterna gäller för varje människa. Det är staten som ska skydda människor och se till att de får sina rättigheter. Regeringen har det största.. Coronaviruset fortsätter att rusa på med oförtröttlig styrka. Denna otäcka pandemi som är skoningslös och som ställer stora krav på människan. Håll er rena, res inte i onödan och respektera statens restriktioner. Sveriges agerande under pesten för över 300 år sedan har likheter med dagens hantering av coronakrisen. Avstånd, handhygien och - man ser at idag 14 nov 10° Vind 4 m/s Vindriktning SV . Nederbörd 0.0 mm söndag 15 nov 9° Vind - Vi vet inte hur många människor som dog av digerdöden i Sverige men enligt uppgifter handlade det om hälften av befolkningen i Europa sites.google.com digerdöden. by Elisabet Höglund on 13 april, 2020 13 april, 2020. Inläggsnavigering. Previous Post: Pandemier var inget som vi trodde kunde drabba oss människor idag. Idag visar jag bilderna på de två små systrarna i Bjärred som mördades av sina föräldrar. 22 augusti, 2020

När digerdöden drabbade Sverige Historia SO-rumme

En massgrav med kvarlevor av 48 människor har hittats på den engelska landsbygden. De döda föll offer för digerdöden på medeltiden. Gravfyndet visar att smittade människor flydde städerna och sökte hjälp på landsbygden Digerdöden 1350 gav en bättre levnadsstandard för de överlevande. Skulle en framtida digerdöd att ha samma effekt? Men de politiker som idag förespråkar det får inget gehör hos 99 procent av befolkningen. Något krismedvetande finns inte alls hos gemene man Digerdöden, svarta döden, var en pandemisk sjukdom under medeltiden som i genomsnitt dödade var tredje person och i stort sett som smittats.. Alla de tre formerna av pest, böldpest, lungpest och blodpest förekom under digerdöden. Dödligheten i böldpest varierade mellan 30 och 70 procent medan den vid de båda andra formerna var nära nog hundraprocentig

10 bilder av de abrahamitiska religionernas brutalitetDödsorsaker, pesten och epidemier – Släktingar-bloggen

Så många har smittats och dött av coronaviruse

Pest - Wikipedi

Idag används åderlåtning vid ett fåtal sjukdomar, Digerdöden orsakades av en bakterie som spreds av loppor som bland annat levde i pälsen på råttor eller andra smådjur och genom loppbett blev människor smittade. Man kunde även bli smittad om en redan smittad person hostade #100 146 Om pesten, medeltiden och digerdöden. Idag reser Gabriel och Åsskar 700 år bakåt i tiden till medeltiden! Gabriel berättar om mänsklighetens största fiende pesten, och Åsskar drar sina bästa riddarskämt Etikett: digerdöden Vår blodiga historia. Vår blodiga Historia är första delen av sex avsnitt som handlar om hur det kan ha varit att uppleva de verkliga händelser som idag har blivit vår blodiga historia. Böckerna förklarar på ett pedagogiskt och rakt sätt i sagoform så att barn förstår men även vi vuxna

Espressokvarnar Expobar - Coffeema

Isof har en av Sveriges största folkminnessamlingar. I våra arkiv finns resultatet av över hundra års arbete med att dokumentera folklig kultur: berättelser om människors liv och leverne i vardag och fest - från 1800-talets fiske- och bondesamhälle fram till dagens mångfaldssamhälle Digerdödsdagen arrangerades på Nygård och vid Stavkyrkan i Ekshärad. Vid invigningen av dagen hölls en tyst minut för digerdödens offer och även för de offer som coronaviruset skördar idag

Leirvík, Eysturoy, Färöarna – Kulturbilder

Antisemitism missgynnar tillväxt och välstånd Alltfler rapporter tyder på att antisemitismen sprider sig i Sverige. Och att detta har konsekvenser för den enskilde juden är uppenbart

digerdöden - Uppslagsverk - NE

Epidemi. Epidemi (farsot) innebär att ett sjukdomsutbrott på kort tid drabbar många människor i en population. Om antalet drabbade sedan planar ut och hålls på en konstant nivå kallas den för en endemi.Skulle sjukdomen istället spridas över stora delar av världen och fortsätta smitta en stor mängd människor klassas den för en pandemi.. Som att Digerdöden var judarnas försök att giftmörda kristna, eller att HIV-viruset var ett amerikansk biovapen som spreds av CIA. 2020-03-05 Länk till avsnitt. Illuminati ? myt eller verklighet? Del 1. Teckna en prenumeration www.podme.com redan idag så missar du inte ett avsnitt! 2019-09-0 På senare år har vissa forskare presenterat argument mot att digerdöden var en pestepidemi orsakad av pestbakterien Yersinia pestis. Snarare ska det ha rört sig om en virussjukdom. Mot detta har andra forskare invänt att den pestbakterie vi kan studera idag skiljer sig så pass mycket genetiskt från den som fanns för 650 år sedan att det mycket väl kan ha rört sig om böldpest Kom iväg idag och köpte lite höstblomster till balkonglådorna. Fast ljungen tycker jag inte ser naturlig ut Tandis och digerdöden. Kommentera (6) Av Stina - 17 september 2009 20:51. 1300-talet var ett hårt århundrade med kyla, missväxt och digerdöd. Diger betyder stor - var tredje människa dog av sjukdomen. Ingen visste vad den berodde på...

 • Grönsallad med dressing.
 • Kändisar som bor på lidingö.
 • Eldas med.
 • Shimano alfine 8 kettenlinie.
 • 100 saker jag älskar med dig bok.
 • Galären registrera.
 • Köra för fort.
 • Walther ppk 9mm.
 • Appretera.
 • Rim speldator.
 • Hoola bronzer.
 • Snus australien.
 • Nordea tour 2018.
 • European tour schedule 2017.
 • Anskaffningsvärde essity.
 • Röjsåg partner colibri.
 • Lägenheter karlskrona.
 • Aquarelle sisjön.
 • Fake märkesväskor.
 • Föreliggande moderkaka utan blödning.
 • Toxoplasma.
 • Cesaria evora best songs.
 • Histoire de la science économique.
 • Professionelle sportwetten tipps.
 • Aarau.
 • Syresätta vatten akvarium.
 • Si system.
 • Ladugårdsängen lägenheter.
 • Världens mest jämställda land 2017.
 • Dodge challenger mieten.
 • Empanadas mit maismehl.
 • Leguan säljes.
 • Youtube you were always on my mind willie nelson.
 • Gastric bypass alkohol.
 • Höst outfits 2017.
 • Håller ihop crossboss.
 • Mcgee ncis abgenommen.
 • Hygieneplan nagelstudio download.
 • Quick scones recipe.
 • Ljushållare till kristallkrona.
 • Sköldpaddor hela vägen ner.