Home

Affärsjuridik behörighet

Men det finns även kurser inom Affärsjuridik som brukar kräva lägre särskild behörighet. OBS! grundläggande behörighet krävs ändå. Se t.ex lu.se/lubas/i-u - särskild behörighet till den kursen är: Samhällskunskap 1b. Den kursen ges på halvtid under en termin (15 hp) Behörighet Submenu for Behörighet. Grundläggande behörighet Kursen vänder sig till dig som är intresserade av att skaffa grundläggande kunskaper i affärsjuridik. Kursen behandlar den juridik som kan vara av betydelse ur ett affärsjuridiskt perspektiv,. Kursen Affärsjuridik ger dig de kunskaper och den kompetens du behöver för att kunna navigera rätt bland de lagar som främst rör företag. Förkunskaper och behörighet Se om du är behörig att läsa gymnasial vuxenutbildning

Vilken behörighet krävs för att studera affärsjuridik

 1. st en ter
 2. Affärsjuridik, 100 poäng. Privatjuridik, 100 poäng. Rätten och samhället, 100 poäng. Kurser Affärsjuridik, 100 poäng. Kurskod: JURAFF0. Kursen affärsjuridik omfattar punkterna 1-5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet. Centralt innehål
 3. Affärsjuridik grund, online. Affärsjuridik grund ger dig en bild av de lagar en företagare behöver känna till. Här lär du dig om företagets rättigheter och skyldigheter mot sina leverantörer och kunder
 4. Vill du lära dig mer om juridik kopplad till ekonomi? Kursen är för dig som vill studera affärsjuridik med särskilt fokus på ekonomers och blivande revisorers behov att göra riskbedömningar. Du får en bred förståelse för det komplexa rättsområden som affärsjuridiken omfattar. Efter kursen har du kunskaper som är starkt kopplade till arbetsmarknaden
 5. Behörighet Submenu for Behörighet. Grundläggande behörighet Delkurs I är en översiktskurs i affärsjuridik med målsättningen att studenterna ska bli förtrogna med juridisk metod samt få översiktlig kunskap om gällande rättsregler på de områden som är speciellt relevanta för ekonomiska yrken
 6. Affärsjuridik grund ger dig en bild av de lagar en företagare behöver känna till. Här lär du dig om företagets... Yrkesutbildning. Distans. 9 timmar. 5 875 SEK. Visar 1-20 av 36 träffar 1 2. Visa ytterligare 16 utbildningar Juridik är läran om rättsreglernas tolkning och tillämpning. När du är.
 7. Grundläggande behörighet: avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning, har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1, är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, elle

Juridik: Affärsjuridik Lunds universite

Affärsjuridik. Vad är definitionen av affärsjuridik? Affärsjuridik rör allt juridiskt (lagar och läran om rättsreglernas tolkning och tillämpning) då företag och/eller privatpersoner är involverade. Detta kallas även civilrätt, som kan beskrivas som den del av juridiken som inte har med den offentliga rätten att göra.. Den offentliga rätten handlar om förhållandet mellan. I kursen behandlas centrala begrepp inom såsom personrätt, avtalsrätt, köprätt avseende såväl lös- som fast egendom, obligationsrättsliga frågor i övrigt samt så kallade tredjemanskonflikter vid framför allt special- och generalexekution. Vidare behandlas inom kursen ämnena associationsrätt, kred.. Under programmet kompletteras teoretiska studier med praktisk problemlösning. Studenterna kommer tidigt i utbildningens skede i kontakt med praktiserande jurister. Utbildningen förbereder studenterna för deras framtida yrken genom att låta dem pröva på juristens olika roller och visar hur juridiken förändras beroende på aktörens perspektiv

Affärsjuridik Hermod

 1. Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö
 2. Kursen Affärsjuridik & avtal ger förståelse för juridikens roll i företagets beslutsprocesser, samt ger insikt om de möjligheter och begränsningar som juridiken innebär för verksamheten. Du får kunskaper om det juridiska systemets uppbyggnad, avtals- och köprätt, konkurrenslagstiftning samt konsumenträtt och marknadsföringslagstiftning
 3. Grundläggande behörighet. För att kunna studera på högskolan behöver du ha grundläggande behörighet. Den kan du till exempel skaffa dig genom fullständigt betyg från gymnasieskola, gymnasieexamen, komvux eller folkhögskola
 4. Affärsjuridik utgör en fristående kurs vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Kursen ingår i vissa utbildningsprogram. I kursen behandlas svensk förmögenhetsrätt, med andra ord de rättsregler som styr ekonomiska transaktioner och effekterna av sådana transaktioner i olika riktningar

Affärsjuridik med Europainriktning, franska, kandidat, 180

 1. Kursen Affärsjuridik ger dig de kunskaper och den kompetens du behöver för att kunna navigera rätt bland de lagar som främst rör företag. Förkunskaper och behörighet. Se om du är behörig att läsa gymnasial vuxenutbildning. Innehåll och uppläg
 2. Juridik: Affärsjuridik. Observera att detta är en klassrumskurs med digitala inslag, och inte en strikt nätburen kurs. Kursen ges via Lunds universitet Campus Helsingborg. Behörighet och urval. Information om behörighet och urval hittar du här. Kursen söker du via antagning.se
 3. Grundläggande behörighet. Dessutom krävs avklarad kurs Affärsjuridik I, 15 högskolepoäng Mer information om utbildningen och de specifika förkunskaraven kan du hitta på högskolans eller universitetets hemsida

Ämne - Skolverke

 1. Man kan även läsa kandidatprogrammet Affärsjuridik, 3 år, den utbildningen ger ingen juristexamen, men ger en kandidatexamen i affärsjuridik. De flesta studerande fortsätter dock att läsa i ytterligare två år - och tar masterexamen i affärsjuridik
 2. En juristexamen ger behörighet till yrken som till exempel domare, åklagare, advokat och kronofogde. Juristexamen är relevant för många andra yrken inom privat eller offentlig sektor, såsom handläggare på myndigheter, tjänster inom icke-statliga organisationer, företagsledare, lobbyister, politiskt verksamma och arbete med företags regelefterlevnad
 3. Affärsjuridik På Folkuniversitetets Vuxengymnasium på distans kan du själv lägga upp dina studier och läsa när det passar dig. Detta innebär stora möjligheter att kombinera studier med arbete eller annan sysselsättning
 4. I mars månads expertkommentar i affärsjuridik redogör Erik Nerep utförligt för begreppen behörighet kontra befogenhet i aktiebolagsrättsliga sammanhang. Kommentaren utgår ifrån ett aktuellt rättsfall, där de centrala frågorna var om det aktuella bolagets firmatecknare hade överskridit sin behörighet respektive befogenhet, samt vilka rättsföljder som skulle bli konsekvensen av.

Affärsjuridik grund, online, Påhlmans Handelsinstitut

Grundläggande behörighet. Dessutom krävs avklarad kurs Affärsjuridik I, 15 högskolepoäng, eller motsvarande. Urval. Högskolepoäng. Kursplan. Stäng Kursplan. Kursplan och litteraturlista (pdf) Ladokkod: JAF211 (11) Gäller från: VT 2019 Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv, 2019-01-15 EG-domstolens behörighet m.m. Affärsjuridik Denna skall säkerställa att lag och rätt följs vid tolkning och tillämpning av fördraget (artikel 220) och är behörig att meddela förhandsavgöran­den (artikel 234)

Affärsjuridik - Södertörns högskol

Begreppen behörighet och befogenhet är viktiga inom juridiken. Här kan du lära dig mer om vanliga juridiska begrepp och få svar på frågor inom både affärsjuridik och avtalsrätt. Vi skriver även olika smarta guider, bra tips till företagare och privatpersoner samt information om viktiga nyheter Affärsjuridik För att agera på marknaden som projektledare, säljare eller inköpare krävs kunskap om de spelregler (lagar och rättsprinciper) som gäller när olika slags avtal ingås. Kompetens inom avtalsrätt och köprätt ger säkerhet när affärer görs och de vanligaste fallgroparna kan undvikas Affärsjuridik - utbildning. Praktisk avtalsrätt. PÅ VILKA SÄTT KAN AVTAL INGÅS? Genomgång av olika sätt att ingå avtal. - Behörigheter - Avtal utan underskrifter - Avtal online (Internet) - Digital signering. FÖRAVTAL Genomgång av olika typer av sk föravtal

Introduktion till internationell affärsjuridik, Deltid, Distans, IIJ100; Introduktion till internationell affärsjuridik, 7.5 hp. Grundläggande behörighet, godkänt resultat från Juridisk översiktskurs, 15 hp samt ytterligare 15 hp från kurs/kurser inom juridik eller motsvarande. STUDIETAKT Rättsvetenskap och affärsjuridik är vanliga huvudämnen. På forskarnivå finns licentiatexamen och doktorsexamen som omfattar 2 respektive 4 år. Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. För juristutbildningen gäller områdesbehörighet 1 B2B-säljare. 2 år, kostnadsfri och CSN-berättigad. Bli framtidens företagssäljare! Det här är utbildningen för dig som vill utveckla ditt personliga ledarskap och göra karriär inom försäljning och marknadsföring som bland annat account manager, företagssäljare och projektledare Grundläggande behörighet samt antingen - områdesbehörighet 1A (Historia 1b eller 1a1 + 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2) Affärsjuridik, Humanjuridik, Praktisk process eller Skatterätt. Varje profilering innehåller en och en halv termins fördjupningskurser. Platserna på varje fördjupningsinriktning.

Fullmaktsinstitutet | Elias Vahman

Video: Handelsrätt: Affärsjuridisk grundkurs Lunds universite

Strategisk inköpare/upphandlare - TUCFullmakt domstols och myndighetsärenden - Engelsk - en

Utbildningen innehåller också affärsjuridik, budgetarbete och verksamhetsstyrning. Nästa utbildningsstart är 31 augusti 2020. Heltidsstudier 2 år 410 Yh-poäng. Behörighet och förkunskaper. Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier Läs mer om grundläggande behörighet här Ekonomi och affärsjuridik. Du kommer att studera företagsekonomi, nationalekonomi och affärsjuridik.Vissa moment är valbara så att du kan inrikta dig mot ditt huvudsakliga intresse inom ekonomiområdet Inköparen måste ha en bred kompetens i allt från ekonomi, produktkännedom, logistik, affärsjuridik, konkurrensregler, offentlig upphandling och inköpsteknik. Djup kunskap i och förmåga att kommunicera, förhandla och goda språkkunskaper med fokus på yrkesområdet är andra viktiga egenskaper liksom goda IT-kunskaper Grundläggande behörighet kan man uppnå på lite olika sätt men för dig som är 21 år är det (hur som helst) tre års studier på heltid på gymnasienivå som gäller. Om du har Samtal betygsdokument och inget Slutbetyg - behöver du läsa upp till Slutbetyg och jag råder dig passa på och läsa nu, snarast - för att möjlighet att få Slutbetyg försvinner 1 jan 2017 Affärsjuridik (20 poäng) Affärsmannaskap (30 poäng) Business English (20 poäng) Om du saknar formella meriter för grundläggande behörighet, till exempel gymnasieexamen eller slutbetyg från gymnasieskolan, kan IHM Business School istället göra en bedömning av din reella kompetens

• Affärsjuridik • Affärsmannaskap • Business English • Försäljning 1 - Komplex Försäljning • Försäljning 2 - Digital and Social Selling Behörighet Grundläggande behörighet . Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande: 1 Behörighet. Slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan med lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng eller motsvarande. Utöver det krävs godkänt betyg i följande kurser: Matematik 2 (Matematik B) Svenska 2 (Svenska B) eller Svenska som andraspråk 2 (Svenska som andraspråk B

Distansutbildning juridi

Plugga till affärsutveckling inom besöksnäring - YrkesAkademi

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D. Anmälningskod: HJ-52208. Examen: Högskoleingenjörsexamen i Flervariabelanalys 7,5 hp Inköpslogistik 7,5 hp Affärsjuridik 7,5 hp Diskret matematik 7,5 hp. Alla parter påpekar att det krävs utbildning för att arbeta som Inköpare då det är ett tämligen avancerat arbete. Detta gör att behovet av kvalificerad arbetskraft kan ses som konstant. Då vi ser en ökad internationalisering på marknaden ökar också behovet av kvalificerad personal med hög kompetens. Detta medför att fler arbeten kommer att lämnas [

Vad är affärsjuridik? - Foretagande

Marknadsföring & Affärsjuridik (Malmö) 15p / 3v Målet med Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen. 2. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar. Särskild behörighet för Onlinemarknadsförare Behörighet. För tillträde till de flesta av våra fristående kurser på grundnivå krävs grundläggande behörighet för högskolestudier samt områdesbehörighet 1 eller 1A (Historia A och Samhällskunskap A eller Historia 1b alt 1a1+ 1a2 och Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2). OBS! Kurserna Affärsjuridik,. Är du analytisk, lösningsorienterad, strukturerad och har förmågan att ta människor? Då är detta yrket för dig. Som strategisk inköpare/upphandlare ansvarar du för att göra effektiva upphandlingar och med kunskaper inom bla affärsjuridik, förhandlingsteknik och upphandlingsprocessen har du den kompetens som efterfrågas av arbetsmarknaden

Affärsjuridik I, Högskolan i Borå

Grundläggande behörighet genom ett fullständigt avgångsbetyg, slutbetyg, gymnasieexamen eller motsvarande utländsk utbildning. Ett slutbetyg och gymnasieexamen ska innehålla minst 2250 godkända poäng, med godkända betyg i svenska, engelska och matematik samt gymnasiearbete i en gymnasieexamen (2014 och framåt) Kandidatuppsats inom affärsjuridik Titel: Lagval och behörighet i EUs arvsförordning Författare: Jessica Bergström & Eva Carlsson Handledare: Peter Krohn Datum: 2015-05-20 Ämnesord Internationell privaträtt, arv, bodelning, lagvals- och behörighetsregler Sammanfattnin IP-paralegal är en yrkeshögskoleutbildning hos Affärshögskolan som du läser på distans. En 1-årig distansutbildning för dig som vill bli IP-paralegal eller IP-assistent. YH-utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad MASTERPROGRAM I AFFÄRSJURIDIK BESLUTAD 2(9) Studenten skall visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundniv. På Nicolaiskolans ekonomiprogram lär du dig bland annat om marknadsföring, ledarskap, affärsjuridik och företagsekonomi. Här hittar du även poängplaner för ekonomiprogrammet

Information om fullmaktsgivarens behörighet, vad uppdraget omfattar och vad ombudet får lov att göra. Fullmakt: dödsbo. För att dela det ansvar som åvilar dödsbodelägare efter ett dödsfall krävs en fullmakt Behörighet. Engelska B (områdesbehörighet 4 med förändring). För den som har betyg från Gy11/Vux12 krävs endast grundläggande behörighet. Urval. Antal högskolepoäng resp betyg/högskoleprov. Vårtermin 2021. Vårtermin 2021. Till antagning.se till Internationell affärsjuridik till Vårtermin 2021 (heltid 100%) Omfattning - kunna tillämpa en juridisk metod genom användande av de juridiska rättskällorna. - visa grundläggande färdighet i att kritiskt granska information, finna de juridiska problemen och tillämpa det juridiska regelverket för praktisk problemlösning

Du som väljer inriktning juridik kommer att läsa affärsjuridik, Efter avslutade studier på Ekonomiprogrammet får du grundläggande och särskild behörighet för många utbildningar vid högskola och universitet. Exempel på områden är ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden Privatjuridik och Affärsjuridik är också intressanta och användbara kurser som du som elev på Ekonomiprogrammet på Polhem läser. Entreprenörskap Utvecklas, ta ansvar, våga tro på dig själv och dina idéer! Utbildningen ger med lämpliga IV-val särskild behörighet till de flesta högskoleutbildningar;.

Juristprogrammet Göteborgs universite

 • Best female singers of all time.
 • Belgien natur.
 • Vem är zozo.
 • Adventure time characters.
 • Colonel reyel toutes les nuits paroles officiel mp3.
 • Slippery slope argument.
 • Eurogas flüssiggas.
 • Vild strejk straff.
 • Blå lotus möbler.
 • Mother watch online 2017.
 • Maserati granturismo begagnad.
 • Vindpust korsord.
 • Skam säsong 2 avsnitt 3.
 • Jan hermansson lund.
 • Böcker kärleksromaner.
 • The example of the black swan.
 • Producer gossip girl.
 • Badhus med bebis.
 • Zurück in die zukunft 1 hd filme.
 • Bästa foundation för fet hy.
 • Meinungsort amazon gutschein.
 • Dekorsten helsingborg.
 • Primitiva datatyper c#.
 • Tömma avloppstank kostnad.
 • Efteling nöjespark.
 • Välkommet korsord.
 • Soldf 2016 pdf.
 • Sle sjukdom.
 • Pdf reader phantom.
 • Betongfigurer formar.
 • Yugioh gx season 5.
 • Elle film online.
 • Lola und die einzige zeugin.
 • Förlossning lund 2017.
 • Arabic alphabet.
 • Dalmore 12 år.
 • Designtak simple classic.
 • Bimago leveranstid.
 • Tanklock jula.
 • Nidri lefkas shopping.
 • Ioaku online.