Home

Webbplatser tillgängliga

Om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Lagen om tillgängliga webbplatser (även kallat webbdirektivet) gäller från och med den 1 januari 2019. Vi har samlat ett antal filmer där vi går igenom vilka krav som ställs och hur du ska kunna leva upp till dem Tillgängliga webbplatser är användbara webbplatser. Att jobba med tillgänglighet är viktigt av fler aspekter än att följa lagen. Framförallt handlar det om rättvisa, digitala lösningar ska kunna användas av alla i samhället. Det är också så att tillgängliga webbplatser ofta ger nöjdare användare webbplatser; appar; e-tjänster; intranät; extranät. Tjänsten ska stå under verksamhetens kontroll. Med kontroll brukar man säga att om du betalar för det ska det vara tillgängligt, om du inte betalar för det (och därmed inte kan ställa krav) måste det inte vara tillgängligt, men bör vara det så långt det är möjligt

Webben ger stora möjligheter att tillhandahålla information och tjänster utan att diskriminera användare. Detta förutsätter dock att de utformas på ett korrekt sätt. Genom att väva in tillgänglighet i utvecklingsprocessen skapas förutsättningar för att så många som möjligt kan använda tjänster och information. Därmed bidrar tillgänglighet till ökad effektivitet för både. Befintliga webbplatser (som offentliggjorts innan 23 september 2018), samt tidsberoende media (video m.m) berörs från och med den 23 september 2020. Publika appar berörs från och med 23 juni 2021. Intranät och extranät som publicerats före 23 september 2019 omfattas inte av någon bortre tidsgräns då de måste vara tillgängliga har inför t tekniska var ianter för tillgängliga webbplatser på nationell nivå. (6) Leverantörer na av tillgängliga webbplatser, mobila applikationer och relaterad programvara och teknik omfattar ett stor t antal små och medelstora företag

Den 22 december 2016 trädde EU-direktivet om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer i kraft. Detta innebär bland annat att det kommer att bli lag på att de webbplatser som omfattas av direktivet (drivs eller ägs av myndigheter, landsting, kommuner och andra organisationer med övervägande offentlig finansiering) görs tillgängliga för alla. Myndigheten för tillgängliga medier producerar och distribuerar litteratur och tidningar i tillgängligt format för personer med läsnedsättning och deltar aktivt i utvecklingen av tillgängliga medier och ska vara ett kunskapscentrum. Till innehåll på sidan. Våra andra webbplatser Legimus.se - vårt bibliotek (öppnas i nytt fönster). I den nyutkomna boken Tillgängliga webbplatser - i praktiken behandlar författarna Helena Englund och Maria Sundin frågor om webbdesign med tanke på läsare med begränsad förmåga att tillgodogöra sig text. Läsförmågan kan vara begränsad till följd av t.ex. nedsatt syn eller rörelseförmåga, dyslexi eller av att personen lärt sig sven­­ska som främmande språk Från den 23 september 2020 ska alla offentliga aktörers webbplatser vara tillgängliga. Kraven finns i lagen om tillgänglighet för digital offentlig service. Stockholms universitet är en statlig myndighet, liksom de flesta svenska lärosäten, vilket betyder att lagen gäller för våra webbar Vi kommer att skapa det mesta intressanta och tillgängliga digitala live-event du kan föreställa dig, med stort utrymme för interaktion och nätverkande. Funkas kommunnätverk Sedan 2008 jobbar vi tillsammans med fler än 40 kommuner i ett nätverk för att förbättra kommunala webbplatser och intranät

Tillgängliga webbplatser tar ett stort steg framåt

Myndigheternas webbplatser måste enligt lag vara tillgängliga den 23 september 2020 21.9.2020 Enligt lagen om digitala tjänster måste alla organisationer inom den offentliga sektorn från och med den 23 september 2020 ha webbplatser som uppfyller vissa krav på tillgänglighet Nytt lagkrav på tillgängliga webbplatser. Hösten 2018 träder ett nytt EU-direktiv i kraft som handlar om att öka tillgängligheten på webben. Här i vårt senaste blogginlägg tittar vi närmare på direktivets innebörd samt betydelsen av begreppet tillgänglighet Exempel: tillgängliga webbplatser med god design Webbplatser som har en hög ambitionsnivå vad gäller tillgänglighet arbetar med den bakomliggande koden, logiken, designen och innehållet. När alla delar fungerar som bäst får de flesta användare en bra upplevelse

Nu måste alla offentliga aktörers webbplatser vara

 1. telefon och surfplatta använder sig av dem utan problem. Jag misstänker att Fn-knapparna har något med saken att göra, för F12 som har en bild av trådlöst nätverk på sig, lyser orange, och det händer inget när jag trycker på Fn + F12
 2. Nya webbplatser ska vara tillgängliga idag mån, sep 23, 2019 06:00 CET. Den 23 september tas första steget i att förverkliga EU:s webbtillgänglighetsdirektiv, som också är svensk lag från årsskiftet. Digg, statens egen myndighet för digital förvaltning klarar inte lagkraven
 3. Myndigheternas webbplatser måste enligt lag vara tillgängliga den 23 september 2020 Enligt lagen om digitala tjänster måste alla organisationer inom den offentliga sektorn från och med den 23 september 2020 ha webbplatser som uppfyller vissa krav på tillgänglighet
 4. Webbplatser som skapas i SharePoint Online är först och främst samma slags webbplatser som andra. Och de allmänna riktlinjer som du använder för att skapa tillgängligt innehåll för en webbplats gäller även för webbplatser som skapas eller anpassas i SharePoint Online. Följande riktlinjer är omfattande och detaljerade. Resurse
 5. Hur tillgänglig är webbplatsen? Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. På den här sidan hittar du listor där vi redovisar kända brister i tillgänglighet. Kontakta oss om du hittar fler brister. Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet
 6. Nomenklatur. Webbplats kallas också informellt för sajt, webbsajt, website med flera anglicismer.. Ordet webbplats används ibland felaktigt med betydelsen webbsida, det vill säga en enskild sida på en webbplats.. Ordet hemsida (engelska: Home page) används också ibland som synonym till webbplats, i synnerhet en personlig webbplats, men kan även ha andra betydelser

Hur tillgängliga är Sveriges webbplatser och intranät

Vi vill att alla våra webbplatser ska vara tillgängliga och fungera väl för alla. Hittar du brister i tillgängligheten kan du rapportera dem här. Du kan också begära att få ta del av material i tillgängligt format Din webbplats ärver inte några inställningar för behörighet eller navigering från andra webbplatser. När du har skapat webbplatsen kan du lägga till dokument och bilder, dela webbplatsen med andra, ändra utseende och göra allt tillgängligt. Profilera din webbplats med en titel, beskrivning och logoty

Här finns även EUs tillgänglighetsdirektiv som även är svensk lag om att alla webbplatser inom det offentliga samt som är offentligt finansierade måste vara tillgängliga. Men med tanke på att den redan trätt i kraft och övergångsreglerna snart är slut så är det anmärkningsvärt att 14 procent inom det offentliga fortfarande inte tillgänglighetsanpassat sina webbplatser Myndigheternas webbplatser ska bli mer tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning. Post- och telestyrelsen (PTS) fick på torsdagen i uppdrag av regeringen att ansvara för vägledningen för webbutveckling Den byggda miljön har stor inverkan på människors liv och valmöjligheter genom tillgång till bland annat bostäder, mötesplatser, grönområden och andra olika samhällsfunktioner. Beroende på hur miljöer gestaltas ges människor olika förutsättningar och livsvillkor, och våra miljöer blir mer eller mindre rustade att möta framtiden. Den byggda miljön har stor inverkan på.

Webbplatser, intranät, appar och dokument måste göras mer tillgängliga för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning. Nya offentliga webbplatser omfattas redan av den nya lagen om tillgänglighet till digital offentlig service webbplatser är uppbyggda enligt antagna normer så att de är tillgängliga och kan läsas av med ett så kallat talsyntesprogram. Underlätta för personer med nedsatt hörsel. En låg nivå på bakgrundsbuller underlättar för personer med nedsatt hörsel Hem » Gör din webbplats tillgänglig - tänk på dyslektiker och de med synproblem skrivet den26 april, 2017 , uppdaterat den26 april, 2017 av Karin H Olsson Visst är det roligt med bilder som rör sig, texter som snurrar och automatisk skrollning i olika led

Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Tillgängliga och användbara miljöer - riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet version 3.1 2018 (pdf) - Korrekturrättad version 2019-05-09 Hej! Jag har precis köpt en dator, HP Pavilion g7 Notebook PC, win 7 home premium. Jag försöker att ansluta till mitt trådlösa nätverk. Det finns trådlösa nätverk, men mitt eget hittar jag inte. Vi har en annan dator (som nu står precis brevid den nyinköpta) och den datorn hittar vårat trådlösa n..

Folkhälsomyndighetens uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot Att göra din webbplats tillgänglig. Hur svårt eller lätt det är att göra en webbplats tillgänglig beror på flera faktorer, t.ex. typ av innehåll, storlek och komplexitet hos webbplatsen, vilka utvecklingsverktyg som används och val av plattform Tillgänglighet, Starta eget och Stöd & matchning. Seminarium om arbete med tillgängliga dokument. Den 13 februari bjuder ETU och Learningpoint in till en eftermiddag fylld med information, diskussioner, tips och trix kring tillgängliga dokument

Den ställer krav på webbplatser och mobila applikationer i offentlig sektor så att de blir mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på riksdagens webbplats. Om lagen på Myndigheten för digital förvaltnings webbplat Ljus och belysning på Arbetsmiljöverkets webbplats. Tillgänglig information. Att göra information tillgänglig för alla på en arbetsplats innebär flera saker. Digitala tjänster på arbetsplatsen som webbplatser, intranät eller andra mobila applikationer, följer internationell standard för tillgänglighet WCAG 2.1 AA En talbok är en inläst fullständig version av en utgiven bok. Den görs för personer med läsnedsättning av olika slag och MTM gör talböcker för både barn och vuxna Webbplatsen har en hög grad av tillgänglighet, men innehåll som inte är tillgängligt finns insprängt på webbplatsen. Vi jobbar kontinuerligt med att försöka få webbplatsen mer tillgänglig. Fomulär. Vi har en del integrationer av formulär från ett äldre system som vi nu ersätter med en modernare e-tjänsteplattform Tillgängliga lärmiljöer? En nationell studie av skolhuvudmännens arbete för grundskoleelever med funktionsnedsättning Elever med funktionsnedsättning som behöver stöd i grundskolan ska få det. Stödet ska så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser

Tillgängligt kulturarv handlar inte bara om att göra den fysiska miljön tillgänglig, den information som finns om kulturarv behöver också vara möjlig att ta till sig för så många som möjligt.. Kommunens webbplats nu ännu mer tillgänglig 22 september 2020. Norrtälje kommun vill att alla ska kunna ta del av information och service på webben. Därför har vi under lång tid arbetat med tillgänglighet på Norrtälje.se. Nu skärps lagkraven och vi har gjort ytterligare anpassningar utifrån olika behov och funktionsnedsättningar webbplats tillgänglig i de olika webbläsarna som finns. För att hantera de problemen kommer vårt resultat som är förslag på riktlinjer kunna användas av personer som arbetar med webbdesign där behov av kunskapen saknas för att skapa tillgängliga webbplatser Om en stor uppsättning funktionshindrade kan få till gång till din tillgängliga webbplats så förstärks din image som en organisation som tar samhälleligt ansvar. Alla länder har en icke försumbar andel funktionshindrade - de utgör en inflytelserik del av befolkningen

Tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen. Lagförslag LF 27/2017-2018 (slutbehandlat) Ärendet i korthet. Sökord: lagförslag, webbplatser, mobila applikationer, Berörda lagar: ll om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen. 1. Inkommet. 2. Utskottsarbete. 3 Myndigheternas webbplatser måste enligt lag vara tillgängliga den 23 september 2020. Enligt lagen om digitala tjänster måste alla organisationer inom den offentliga sektorn från och med den 23 september 2020 ha webbplatser som uppfyller vissa krav på tillgänglighet Tillgängliga webbplatser i praktiken, som nu kommer ut i sin andra omarbetade upplaga, är till för dig som vill designa en webbplats som alla kan använda, oavsett vilken programvara eller vilket hjälpmedel besökaren använder. Den är också en handbok för dig som arbetar med att förvalta och underhålla webbsidor

Motala kommun lanserar i dag en ny tillgänglig extern webbplats. Webbplatsen har blivit mer användbar för alla användare, oavsett funktionsvariation och behov. Mer överskådlig navigering, förenklad sökfunktion och inte minst ny design är de uppgraderingar som syns mest för de flesta besökare på webbplatsen motala.se/kommun. Men de största förbättringarna hoppas vi ska märkas. Tillgängligt innehåll. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 är en standard som används för att säkerställa att webbplatser är tillgängliga för alla. Snarare än att tillgodose särskilda behov som personer med funktionsvariationer kan ha, kan riktlinjerna ses som ett sätt att göra det enklare för alla att använda och förstå webbplatser, samt navigera på dem. Olika.

Nu ska alla myndigheters webbplatser leva upp till kraven i lagen om digital offentlig service. Vi ska göra rätt från början och vi ska beskriva var det brister och hur du gör för att anmäla fel och få hjälp Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan. Bristande förenlighet med lagkraven. Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt. Problem vid användning utan sy Tillgängliga webbplatser i praktiken, som nu kommer ut i sin andra omarbetade upplaga, är till för dig som vill designa en webbplats som alla kan använda, oavsett vilken programvara eller vilket hjälpmedel besökaren använder. Den är också en handbok för dig som arbetar med att förvalta och underh.. För att kunna utveckla tillgängliga webbplatser måste du förstå kraven på hjälpmedel och fatta kontinuerliga beslut om hur användare med funktionshinder interagerar med webbsidor. Det bästa sättet att se till att en webbplats är tillgänglig är genom noggrann planering, utveckling, testning och utvärdering På SPSM:s webbplats används webbkakor bland annat för att underlätta ditt besök. För att underlätta det praktiska arbetet med att skapa en tillgänglig utbildning och göra lärmiljön mer tillgänglig, har Specialpedagogiska skolmyndigheten tagit fram ett värderingsverktyg som bygger på en tillgänglighetsmodell

Så gör du din butik tillgänglig. I e-utbildningen Butik för alla lär du dig mer om tillgänglighet. Du möter kunder med olika funktionsnedsättningar och du får checklistor som du kan använda för att förbättra tillgängligheten i din butik. Du kan också testa dina kunskaper om tillgänglighetsfrågor. Till webbutbildningen Butik.

Tillgänglighetsdatabasen (TD) är idag den enda databas i Sverige som erbjuder information till invånare och besökare om fysisk tillgänglighet i vardagen Kommunens webbplats nu ännu mer tillgänglig. Vi vill att vår digitala service ska vara tillgänglig för alla. Nu skärps lagkraven och du kan hjälpa oss bli ännu bättre. Besökare i våra digitala kanaler ska kunna ta till sig information på vår hemsida och enkelt utföra de digitala tjänster,. Idag skall jag tipsa om en väldigt bra artikel om hur du bygger tillgängliga webbplatser, lite du skall tänka på. Det är en kille som heter Johan, som till vardags driver forumet Datorn i focus, som har satt ihop en artikel i sin kategori webbdesign (inte tillgänglighet, alltså). Vad tillgänglighetskonsulten alltid predikar Jag satte iho

Gamla hus får nya fönster - Funka

En tillgänglig webbplats. European Agency har omarbetat sin webbplats. Webbplatsen är den främsta källan till information om European Agencys projekt och verksamhet under de senaste tjugo åren. Den nya webbplatsen lanserades i mars 2018 All kompetensutvecklingen relaterar till tillgängligt lärande och skräddarsys för de behov som identifieras på gemensam nivå i Täby kommun, på respektive förskola och skola, inom speciella yrkesgrupper och lärarkategorier och hos varje medarbetare enskilt

Tack vare en snabb process kan jag nu meddela att skolenhetsregistret kommer att bli tillgängligt igen i november. Det innebär att uppdaterade uppgifter om vilka skolor som finns, var de ligger, kontaktuppgifter med mera kommer att kunna nås via Skolverkets webbplats, säger utbildningsminister Anna Ekström Box 5513 121 13 Johanneshov. Kontakt tfn: 08-580 027 00 Fax: 08-580 027 70. Webbpltas: www.mtm.s

Ny lag om tillgängliga offentliga webbplatser - Institutet

Det finns inte många böcker på svenska om tillgänglighet på webben, och jag har letat runt ett tag. Jag har till slut hittat Tillgängliga webbplatser i praktiken, (av Helena Englund och Maria Sundin) som verkar vara en bra bok. Jag har själv inte läst boken, men när jag bläddrar i den och läser lite här och där verkar den vettig, och det är inget som jag direkt reagerar på Tillgängliga webbplatser i praktiken, som nu kommer ut i sin andra omarbetade upplaga, är till för dig som vill designa en webbplats som alla kan använda, oavsett vilken programvara eller vilket hjälpmedel besökaren använder. Den är också en handbok för dig som arbetar med att förvalta och underhålla webbsidor. Boken handlar om hur du kan nå fram till webbens alla besökare, hur. Nya jordartsdata finns tillgängliga SGU har uppdaterat jordartsinformationen runt Uppsala eftersom regionen är ett av landets mest expansiva områden för bostadsbyggande. Dessutom planerar Trafikverket en utbyggnad till fyra tågspår mellan Uppsala och Stockholm vilket kan öka på byggandet och expansionen ytterligare Hur tillgänglig är webbplatsen? Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information. Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen? Om du behöver innehåll från www.upplandsstiftelsen.se som inte är tillgängligt fö

Tillgänglighet på webben - SK

När du visar en SharePoint-webbplats är ikonerna för Lync-närvaro som finns bredvid användarnamnen inte tillgängliga (visas nedtonade) och statusen visas som Okänd närvaro. Lösning. Om Lync 2010- eller Lync 2013-klienten inte körs, eller om ingen användare är inloggad, är närvarostatusen inte tillgänglig i SharePoint Foto: Elin Norström, SGU. 23 oktober 2019 Nya jordartsdata tillgängliga. SGU publicerar nu uppdaterade jordartsdata för ett antal områden. Ny jordartsinformation finns tillgänglig för bland annat Funäsdalen, Värmdö, delar av Västerbotten och Höga kusten Tillgängliga webbplatser. Vägledningen för webbutveckling (före detta 24-timmarsvägledningen) är de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser inom offentlig sektor i Sverige. Även den privata sektorn kan med fördel använda den. E-delegationens vägledning för tillgänglig webbutveckling. Tillgänglig kultu Tillgänglig webbutveckling. Webbutveckling och utveckling av digitala tjänster är viktiga faktorer i den snabba och ständigt pågående digitaliseringen av samhället. Om den utvecklingen har fokus på inkludering och tillgänglighet så ökar möjligheterna till ett samhälle där alla kan vara delaktiga. För att de webbplatser,.

Webbtillgänglighet - tillgänglig webb för alla - Metamatri

Tillgänglig webbplats Tillgänglighet handlar ytterst om demokrati och innebär en ständig strävan för att en webbplats ska kunna användas av så många som möjligt. Almedalsveckans webbplats har fokus på tillgänglighet och användarvänlighet Med tillgänglig utbildning menas att lärmiljöerna i pedagogiska, fysiska och sociala perspektiv är tillgängliga och anpassade till alla elevers olika behov och förutsättningar. För att nå målet, att fler elever ska klara grundskolan och sin gymnasieutbildning, genomför Region Gotland en bred och genomgripande satsning på att förbättra lärmiljöerna Tillgänglig webbplats Det är HelGe-biblioteken som står bakom den här webbplatsen, och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service med eventuella kända tillgänglighetsproblem, och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem Följ med när träningsexperten Sofia Åhman visar smarta övningar från hennes affisch. Du behöver inte ha affischen för att kunna följa med i övningarna här

Vilka och vad omfattas av lagen om tillgängliga webbplatser

 1. Tillgänglig stödtelefon och webbplats Det är viktigt att så många som möjligt har tillgång till Kvinnofridslinjen och till information om stödtelefonen. På den här sidan har vi samlat information om de olika möjligheter som finns för att få veta mer om och kontakta Kvinnofridslinjen
 2. Hur tillgänglig är webbplatsen? Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Så gör du om du inte kan använda delar av webbplatsen. Om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som webbplatsen erbjuder kan du kontakta oss: Stadsbyggnadskontoret Box 831
 3. Om webbplatsen. Detta är första versionen av en ny webbplats för Svenska Akademiens ordbok. Den innehåller alla hittills tryckta band av ordboken och omfattar uppslagsorden A till VÄVA.. Den nya versionen av SAOB kommer inledningsvis inte att ha samma sökmöjligheter som den tidigare versionen, men i gengäld är all text teckenrätt och möjlig att citera direkt från nätet

Tillgänglig - Vägledning för webbutvecklin

Webbdirektivet - översikt - Vägledning för webbutvecklin

Tillgängliga och enskilda omklädningsrum Här kan du byta om och duscha enskilt och alla är välkomna att använda dessa. Omklädningsrummen går att boka via telefon 054-540 24 60 eller på plats i Sundstabadets reception Myndigheten för tillgängliga medier (MTM), tidigare Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB), är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Kulturdepartementet.. Myndigheten har enligt sin förordning med instruktion till uppgift att i samverkan med andra bibliotek i landet arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och. SiteVision är Sveriges mest omtyckta CMS för webbplatser och intranät. Det har aldrig varit enklare att skapa mobilanpassade, tillgängliga och engagerande webbplatser och intranät

Rent praktiskt fungerar det så att verktygen söker efter en fritt tillgänglig version då du befinner dig på en webbplats med information om artikeln, t.ex. en tidskrift eller en databas. Vi rekommenderar Google Chrome eller Mozilla Firefox då alla tre tjänsterna fungerar med dessa webbläsare Generiska toppdomäner är nya domänändelser, som .guru och .photography. Precis som de ursprungliga webbplatsändelserna - .com, .org och .net - är de nya anpassade domänändelserna en del av det folk skriver in i adressfältet på sina webbläsare för att hitta dig online. Tack vare de här nya domänerna kan ditt domänsuffix nu beskriva vem du är eller vad du gör Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Europaparlamentets Och Rådets Direktiv (Eu) 2016/ 2102

 1. Den här webbplatsen behöver lagra så kallade kakor (cookies) på din dator för att fungera. De finns två typer av kakor, temporära och permanenta. De kakor som den här webbplatsen behöver är av temporär natur och rensas bort när du stänger din webbläsare
 2. Det finns pdf-filer på webbplatserna som inte är tillgänglighetsanpassade och därför är svåra att läsa med skärmläsare. De kommer succesivt att ersättas med nytt tillgängligt material och vi beräknar vara klara senast den 30 juni 2021. Det finns filmer på webbplatserna som inte är textade eller syntolkade
 3. Hur mycket kostar WordPress? Prissättningen för WordPress.com är enkel. Vi packar samman värdtjänster, domäner, sekretess och säkerhet till paket med låga priser som passar alla
 4. Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Webbplatsens brister. Innehåll på diva-portal.org och/eller lokala DiVA-portaler som inte är tillgängligt enligt WCAG A eller AA beskrivs nedan: Vissa innehållsbärande bilder saknar textalternativ. [WCAG 1.1.1(A)

Nytt EU-direktiv betonar vikten av att bygga tillgängliga

 1. 11.12.2018 Camilla Heikkilä, North Patrol Oy. Webbtillgänglighetsdagarna 2018 Upphandling av en tillgänglig webbplat
 2. Vi erbjuder dig att få information anpassad till ett tillgängligt format. Du kan få all typ av textat material som Region Jönköpings län är avsändare för i ett format som passar dig. Det kan vara allt i från patientinformation, handlingar och protokoll eller programblad från konserthuset Spira
 3. VISIONEN En samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation och ålder kan leva självständiga och trygga liv. Detta kan vi erbjuda idag: I samverkan med aktörer från akademi, civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor utvecklar AllAgeHub en.

Myndigheten för tillgängliga medier - talböcker

Webbplatsen www.eniro.se ägs och tillhandahålls av Eniro Sverige AB (Eniro). Genom att använda webbplatsen bekräftar du att du accepterar dessa villkor för användningen av innehållet på webbplatsen. Webbplatsen innehåller databaser, t.ex. samlingar av namn och adresser, som är skyddade enligt 1 § och 49 § upphovsrättslagen På så vis finns de mest populära ingångarna direkt tillgängliga, vilket är särskilt smidigt när man surfar in på mobilen. Och kommunen använder inte bara data för att veta vad de ska lyfta fram åt användarna, de låter också allmänheten ta del av surfbeteendet på sajten genom en särskild statistikwebb Övervakning i realtid för att säkerställa att din webbplats alltid är i gång. Faktum är att de flesta nationella toppdomäner är tillgängliga för vem som helst att köpa, även om personen inte bor i landet i fråga. Friskrivningar. Rabatten/introduktionspriset är endast tillämpligt för den första inköpsperioden Lista över tillgängliga tillförlitliga rotcertifikat i iOS 11; Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna 10-20% rabatt på publiceringsavgift i De Gruyter Journals, hybrid- och helt öppet tillgängliga tidskrifter 10-25% rabatt på publiceringsavgift i De Gruyter e-böcker . CC-licens. CC-BY och CC-BY-NC Läs mer om licenser på De Gruyters webbplats. Avtalsperiod. 2019-2020. Mer information. De Gruyters webbplat

Tillgängliga webbplatser - Språkbru

 1. Tillgänglig promenad Lyssna. Skriv ut; Dessa cookies behövs för att webbplatsen ska fungera och dessa kan inte stängas av. De installeras vanligtvis bara i samband med du som användare gör vissa val, t ex säkerhetspreferenser, inloggning eller ett formulär
 2. På Musik i Syd Channel hittar du konsertupplevelser, reportage, intervjuer, festivalnedslag och annat material från många av de miljöer som Musik i Syd är engagerade i. Vi vill tillgängliggöra vårt utbud till alla som inte har möjlighet att komma till någon av våra konsertplatser. Här kommer du bakom scenen, närmare en artist och in i huvudet på en kompositör
 3. Sparkapitalkonto är för dig som vill spara tryggt och långsiktigt. Spara på Sparkapitalkonto och ha pengarna lätt tillgängliga när du behöver dem
 4. MTM erbjuder tidningar och böcker som punktskrift. På legimus.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig

Kunskapsguiden.se är en webbplats som samlar kunskapsstödjande produkter från Socialstyrelsen, andra myndigheter och aktörer. Här hittar du som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården stöd och vägledning för dig och din verksamhet Tillgängliga naturreservat. I några av Örebro läns naturreservat och nationalparker har vi satsat extra för att öka tillgängligheten. Det kan vara allt ifrån hårdgjorda stigar, rastbord med plats för rullstol, ledstråk för teknikkäpp, ljudguider, tydligt markerade stigrundor m m. Välkommen ut i naturen Tillgängliga Badelundaåsen. Projektet har avsett att förbättra stigsystemet i åslandskapet kring Anundshög vid Badelundaåsen. Anundshög, med omgivningar, är en av landets mest betydande fornlämningsmiljöer. Länk till EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling. Skoldatateket | En tillgänglig lärmiljö för alla elever * Våra andra webbplatser. Tillbaka till topp. Västra Järnvägsgatan 3 Box 1035, 101 38 Stockholm Telefon: 08-546 44 000 Org nr: 2021005208 Fakturaadress: Vetenskapsrådet, FE 57 838 73 Frösön. Om kakor på webbplatsen. Behandling av personuppgifter. Offentlighet och sekretess

Vi kan digital tillgänglighet - Funk

Det här är handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning - förskola, skola och fritidshem från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Med hjälp av det webbaserade värderingsverktyget kan du kartlägga tillgängligheten i din verksamhet och göra en handlingsplan för en ännu bättre lärmiljö för alla barn och elever

Frågor och svar om tillgängliga medier i skolanSusanne Axner, Head of Research and Development, TheHSÖ 30/33 - MotorbåtSnack - MaringuidenSkavlan | SVTOm Västerport - Varberg
 • Måste man ha simkort i iphone.
 • Mindalike recension.
 • Alex dogboy karaktärer.
 • Hur övervintrar sniglar.
 • Das radhaus potsdam potsdam.
 • Ssyk 96.
 • Anthony rapp movies.
 • Peter pan movie imdb.
 • Farbror grön.
 • Svenska litterära citat.
 • Avvisa ansökan.
 • Merlin season 1 swesub.
 • Instagram clip time.
 • Atrofisk gastrit internetmedicin.
 • Hur många ben har en abborre.
 • Steinerne stadt sellajoch.
 • Nordens största flygplatser 2017.
 • Aladdin stream dreamfilm.
 • Rossmann onlineshop.
 • Oh yeah mr krabs remix.
 • Jan hermansson lund.
 • Beskrivande text exempel.
 • Afd bundestagswahl ergebnis.
 • Rockstar leslie tay lyrics.
 • Planerad väg crossboss.
 • British boy band blue.
 • Good builder hall 6 base.
 • Socialstyrelsen nationella värdegrund.
 • Fiat transportbil.
 • Campbells champinjonsoppa köpa.
 • Restaurang bollywood malmö.
 • Väder på kreta gerani.
 • Vad är allemansrätten för något.
 • Fs17 mods.
 • Skandinavisk inredningsstil.
 • Ställplatser holland.
 • Original kapell båt.
 • Rådgivningsbyrån lund.
 • Ihk essen ausbildung.
 • Gene ontology analysis.
 • Svenskar som konverterat till islam.