Home

Zeteo ub

Databaser A-

Innehåller Karnov och Zeteo. Svenska lagar med kommentarer och hänvisningar till andra källor, rättspraxis och förarbeten (även äldre) samt tidskriftsartiklar från ett urval svenska juridiska tidskrifter. EU:s rättskällor, inklusive deldatabasen EU-initiativ JUNO innehåller svenska lagar med lagkommentarer, länkar till rättsfall och förarbeten samt ett antal juridiska tidskrifter. På JUNO finns samma innehåll som tidigare fanns i databaserna Karnov och Zeteo 18 nov kl. 13.15 /publish - Open access utan extra kostnad 18 nov kl. 13.15. Internationella GIS-dagen 2020 18 nov kl. 13.30. NVivo för kvalitativ dataanalys - steg 1: Bekanta dig med NVivo och börja koda din dat Learn about Zeteo original meaning in the Bible using the New Testament Greek Lexicon - New American Standard

JUNO (före detta Karnov och Zeteo

 1. Umeå universitetsbibliotek (UmUB) är det största vetenskapliga biblioteket i Norrland. Våra målgrupper är i första hand studenter och forskare/lärare vid Umeå universitet, men vi finns även till för allmänheten
 2. Stockholms universitetsbibliotek är ett av Sveriges största forskningsbibliotek. Med anledning av de skärpta rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten 29/10: Frescatibiblioteket har öppet som planerat: 8-19 på vardagarna och 11-15 på lördagarna
 3. Bibliotekets uppdrag är framförallt att stödja studenter, lärare och forskare med lärande- och forskningsstöd av olika slag
 4. JUNO är ett digitalt verktyg med allt juridiskt material du behöver, när du behöver det, samlat på ett ställe. Upptäck själv hur JUNO:s rättsdatabas, lagkommentarer, e-böcker, nyheter och juridiska kurser hjälper dig fatta bättre beslut snabbare
 5. Chatta med oss. Du vet väl om att du kan chatta med våra bibliotekarier på mån-tors mellan kl.10-17? Då kan du ställa alla frågor du har om referenser, informationssökning eller om dina lån
 6. Search for: Home; Marques; Future Auto Review programme; Auto Review title by title; Home / Auto Review title by title Auto Review title by title. 1; 2; 3; 4; 5; 6.
 7. Biblioteket prenumererar på ett stort antal tidskrifter och databaser. Som student eller forskare har du fri tillgång till dessa resurser både när du är på biblioteket och utanför campus

Universitetsbiblioteket - Uppsala universitetsbibliotek

Databaser som finns tillgängliga genom Göteborgs universitetsbibliotek hittar du i databaslistan. Där kan du söka efter databasens titel, ämne eller ord som förekommer i databasens beskrivning Zeteo | Senaste nytt från Norstedts Juridik. Gustaf Lantz lär dig vad som krävs för att lyckas med din förhandlin Offentligt tryck. I källhänvisningen till offentligt tryck skriver du vad det är för material (Prop. = proposition, SOU = Statens offentliga utredningar, Ds = Departementsserien, Dir. = Kommittédirektiv, Skr. = Skrivelser, Bet. = Betänkanden etc.) och nummer samt eventuell sidhänvisning

Zeteo Meaning in Bible - New Testament Greek Lexicon - New

 1. Universitetsbiblioteket (UB) V-husets bibliotek, LTH; Övriga länkar. LUBintra ; Medarbetarwebben; Tillgänglighetsredogörelse; Biblioteken vid Lunds universitet Box 3, 221 00 Lund Telefon: 046-222 00 00 (växel) webbansvarig [at] lub [dot] lu [dot] se.
 2. eringslagen Fastighetsbildningslagen Fastighetstaxerin
 3. Välkommen till InfoTorg Juridik. InfoTorg Juridik är Sveriges mest omfattande juridiska nyhetstjänst. Vi ger dig både snabb nyhetsrapportering och all rättsinformation du behöver

ZETEO Umeå University Library - ub . Sign in now to see your channels and recommendations! Sign in. Watch Queue Queu ; Databases. Enter the database title to find the database you are looking for. To find databases within your subject area, you can filter the database list by subjects, subject terms and media type (Se Gösta Walin m.fl., Utsökningsbalken [Zeteo 2013-11-01], kommentaren till 17 kap. 4 §, prop. 1980/81:8, s. 836 f. och Torkel Gregow, Utsökningsrätt, 4 uppl. 2012 s. 399 f.) 22. Beslut enligt 17 kap. 4 § första stycket UB om att helt eller delvis bevilja eller inte bevilja befrielse från skyldigheten att betala förrättningskostnad får inte överklagas (18 kap. 5 § punkten 4 och.

Bibliote

Stockholms universitetsbibliotek, Stockholm University Library, Bibliotekskonto, Library Account, Beställningsformulär, Orderform Juno (tidigare KARNOV) Juno (tidigare KARNOV) Karnov är en rättsdatabas från Karnov Group med svensk rätt i fulltext som användare på Lunds universitet har tillgång till

Linköpings universitetsbibliotek. Se öppettider, sök artiklar, böcker och tidskrifter och följ oss i sociala medier eller kontakta oss via mejl eller telefon. Besök oss på våra campusbibliotek eller via våra digitala kanaler Discovery; ePublications; Databases A-Z; My Loans; Tutorial: LUBsearch and Electronic Resources; Tutorial: eBooks @ Lund University Librarie 2016-02-22 Något om domstolens utredningsskyldighet och bevisvärdering i skattemål - särskilt vid skönsbeskattning Oc

På Göteborgs 28 bibliotek och bokbussarna hittar du böcker, filmer, tv-spel, cd-skivor och mycket mera Högskolan Borås använder cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt av vår webbplats. Genom fortsatt användande av webbplatsen godkänner du att vi använder cookies Högskolan i Gävle är en modern högskola med stark miljöprofil. Här kan du bland annat utbilda dig till lärare, sjuksköterska, socionom, ekonom, ingenjör, fastighetsmäklare, lantmätare och personalvetare Denna guide är tänkt att underlätta för dig som behöver hitta information om juridik och närliggande ämnen. Här finns tips och verktyg som kan vara till hjälp när du ska söka, värdera och använda olika typer av källor I UB 4:19 uppställs en presumtion om att sådan egendom tillhör gäldenären. Från huvudregeln att en make fritt förvaltar sin egendom finns vissa undantag. I 7 kap. 5 - 9 §§ anges att vissa åtgärder i handhavandet med makars gemensamma bostad och bohag inte får vidtas utan båda makarnas samtycke

Universitetsbiblioteket, UB Vattenhallen Science Center Samhällsvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga fakultetens webbplats Centrum för Mellanösternstudier Genusvetenskapliga institutionen Kommunikation och medier. Delgivningslagen, Zeteo 2017-11-09. Om omständigheter i det enskilda fallet indikerar att Skyldigheten att underrätta gäldenären enligt 4 kap. 12 § UB är knutet till det specifika, enstaka målet. Föremålet för Kronofogdens utredning är emellerti Karnov Open är en kostnadsfri tjänst från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade och uppdateras löpande. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation It may seem like a normal bus, but the Zeteo Academy bus offers students a chance to travel through space in 15 minutes. The bus offers a seven-dimensional (7D) experience for learners to know. Läs mer om dessa tvister i Walin m.fl., utsökningsbalken (1 augusti 2013, Zeteo) Om Kronofogden inte kan utmäta en viss egendom med stöd av 4 kap. 17-19 §§ UB, men det finns sannolika skäl att egendomen tillhör gäldenären, får egendomen utmätas med förbehåll för tredje mans rätt.

2016-02-22 Anmälan mot två åklagare för brister vid handläggningen av resnings-ansökningar gällande Sture Bergwall (tidigare Thomas Quick 10/9/2018 Zeteo | Skriv u allmän rättslära och juridisk metod varför allmän rättslära? en förutsättning fortsatta studier juridik juridiken reglerar mer eller mindre allt. vad juridik Dagens Juridik rapporterar om rättsfall, aktuell lagstiftning, forskning och branschfrågor som berör rättsväsendet, näringslivet och politiken

Canvas är Göteborgs universitets lärplattform. Följande information kommer du även åt genom att trycka på Hjälp i den globala navigeringen inne i Canvas I bibliotekets ämnesguider hittar du tips på databaser, länkar och andra resurser inom ett specifikt ämnesområde På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor JavaScript krävs. JavaScript krävs. Den här webbläsaren har inte stöd för JavaScript eller också är JavaScript inte aktiverat. I hjälpen för webbläsaren ser du om webbläsaren har stöd för JavaScript eller hur du aktiverar JavaScript Kommentarer du gör på våra bloggar kan bara göras om du har en profil på blogg.lnu.se, vilket innebär att personuppgifter sparas för detta ändamål.Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linneuniversitetet

Bibliotek - s

Rättsfall (sök efter rättsfallen i databasen Zeteo via www.ub.umu.se) 2 NJA 1992 s 130 NJA 2009 s 388 NJA 2015 s 110 När det gäller rättsfall så är ett tips att läsa dem bakifrån. Den högsta instansen, i dessa fall Högsta Domstolen, som är av störst rättslig betydelse återfinns Den interna webbplatsen för medarbetare vid Lunds universitet In english. Error. An error occurred: NoSuchFlowExecutionExceptio All donations to this fundraiser go to the fundraiser creator's personal checking account. Stripe, Facebook's fundraising payment processor, distributes each donation after a 7 day hold to reduce risks, such as refunds and negative balances Global grant motsvarar inte UB:s huvudsakliga uppdrag att tillhandahålla vetenskapliga texter och material för studier och forskning. Databasen finns tillgänglig via kommunbiblioteken. SafariTech (e-bokssamling) avslutas på grund av låg användning samt förändringar i tjänsten som föranlett en stor prishöjning

Rättsfall (sök efter rättsfallen i databasen Zeteo, nås via www.ub.umu.se) NJA 1992 s 130 NJA 2009 s 388 NJA 2015 s 110 När det gäller rättsfall så är ett tips att läsa dem bakifrån. Den högsta instansen, i dessa fall Högsta Domstolen, som är av störst rättslig betydelse återfinns i slutet av domen Innehåller samtliga svenska gällande lagar och förordningar, lagkommentarer från de tidigare databaserna Karnov och Zeteo (dvs Norstedt Juridiks Lagkommentarer) samt Lexino-rättsanalyser. Referat från NJA , Rättsfall från hovrätterna, samt rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen, Kammarrätterna, Arbetsdomstolen och ett flertal ytterligare specialdomstolar

UB Universitetsbiblioteket . 7 1 INLEDNING OCH BAKGRUND Varje år separerar föräldrar till cirka 50 000 barn. tingsrättsdomar. samt Zeteo som bland annat tillhandahåller lagkommentarer. NE.se nyttjas 11för begreppsdefinition. Två sökmetoder brukas därefter New database subscriptions. Knovel Library - an e-book platform with reference books in engineering; Changes to databases. Zeteo has been included in the database JUNO; Emerald has been expanded with the collection Social Science consisting of 165 book series with in total over 500 e-books; Terminated databases. GeoData via GE Logga in med ditt Umu-id och lösenord. Vad är Umu-id? Läs mer här

Zeteo. InfoTorg Juridik (Rättsbanken) Lagrummet. OneSearch Sök. OneSearch är UB:s söktjänst för gemensam sökning i flera av våra databaser och bibliotekskatalogen - samtidigt. Sök tidskrifter Sök tidskrifter. Här hittar du bibliotekets tidskrifter. Sök på titel. 2019-08-06 Zeteo | Skriv ut https://zeteo-nj-se.db.ub.oru.se/print/document/svskt_svskt20163_s1_s2?anchor=xa1x 2/8 ska framgå av fakturan, dvs. redovisas öppet de juridiska databaserna Karnov och Zeteo. 1.4 Avgränsning I denna uppsats har jag valt att avgränsa mig till att endast gå igenom det ekonomiska biståndet som socialtjänsten ansvarar för, dvs försörjningsstödet. Rätten till bistånd kan innebära en hel del andra hjälpformer som exempelvis missbrukarvård samt vård av äldr

§ UB. Varken någon ansökan om verkställighet eller någon exekutionstitel behöver således lämnas in till KFM, jfr kap. 1 och 2 §§ UB. Som ovan nämnts företräds Skatteverket i allmänna mål av KFM. Ansökan anses därför gjord, när indrivningsuppdraget har förts in i KFM:s syste 2019-08-06 Zeteo | Skriv u UF och 2 kap. 18 § UB.5 Beslutet gäller omedelbart och verkställigheten fortgår om inget hinder uppkommer. Det saknas skäl att delge tvångsförsäljningsbeslut utifrån bestämmelsen i 4 kap. 4 § UF.6 Detta påverkas inte heller av om 4 Bostadsrättslagen, kommentaren till 8 kap. 4 § (Zeteo 2017-03-01) UB ska få ersättning av allmänna medel för biträdet åt Sekretess A i Högsta domstolen med 8 625 kr. Av beloppet avser 6 900 kr arbete och gångsbalken m.m., 18 december 2018, Zeteo, kommentaren till 4 kap. 13 §, och Karol Nowak, Oskyldighetspresumtionen, 2003, s. 405; jfr även NJA 1998 s. 82 och prop. 1992/93:25 s. 19)

Video: Luleå Universitetsbibliotek - biblioteket vid Luleå

JUNO Norstedts Juridi

Störningar i Zeteo på torsdag kväll: 2015-10-19: Åter problem med åtkomst av e-resurser utanför campus. LÖST! 2015-10-08: Zeteo fungerar igen! 2015-10-05: Problem med länken till Zeteo. Ny temporär inloggning! 2015-09-14: Ett stort antal nya e-böcker inom juridik - Bloomsbury! 2015-09-14: A large number of new ebooks in law. UB abonnerar nu på Naxos Music Library, en databas avsedd för musiklyssning genom s.k. streaming. Databasen är mycket omfattande och innehåller för närvarande musik från mer än 27 000 skivor, motsvarande närmare 400 000 olika spår Se 66 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning samt UB 2 kap 6 § 2 st. En fullmakt gäller i regel till dess att den återkallas, även om parten t.ex. avlider (se RB 12:19). Dock upphör fullmakter att gälla om t.ex. ett bolag träder i likvidation, vilket även torde gälla rättegångsfullmakter (se NJA 2012 s. 328)

Högskolan Väst - Bibliote

Contains Karnov and Zeteo. Swedish legislation with commentaries, case-law and preparatory documents. Articles from Swedish legal journals. EU law resources in Swedish Konkl och UB. De norska reglerna är inte samlade i balkar på samma sätt som i Sverige utan reglerna om fast egendom finns utspridda i avhendingslova, tinglysingslova och løysingslova m.fl., medan reglerna om avtal framgår av avtaleloven. Förarbetena är den rättskälla som varit av enskilt störst betydels LIBRIS titelinformation: Juridisk metodlära / Fredric Korling, Mauro Zamboni (red.)

Products Zeteo

Artiklar, databaser och tidskrifter - umu

NJA 1991 s. 383 Analogisk tillämpning av 6 kap 3 § JB har ansetts tillåten när konkursförvaltare säljer fastighet under hand. Instans 1 Konkursförvaltaren i AB Astacus' konkurs försålde en konkursboet tillhörig fastighet för 1 30 LIBRIS titelinformation: Fastighetsbildningslagen : en kommentar / Fredrik Bonde, Anders Dahlsjö, Barbro Julstad Log into Facebook to start sharing and connecting with your friends, family, and people you know www.ub.uu.se. I ämnesguiden får du mer tips om hur du går till väga för att hitta böcker, artiklar, författningar, förarbeten, rättsfall och annat material i såväl tryckt som elektronisk form. Ämnesguiden innehåller också direktlänkar till ett antal utvalda elektroniska resurser

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor Se 66 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning samt UB 2 kap 6 § 2 st. En fullmakt gäller i regel till dess att den återkallas, även om parten t.ex. avlider (se RB 12:19) Hej! Nu har vi fått våra PM-uppgifter. Jag fick PM 3 om lokalhyra. Det kändes jätteskönt, har ju precis pluggat det till den senaste gruppövningen. Dock mindre kul att jag skippade övningen för att åka hem till mormor och morfar och skriva PM, haha. PM-anvisningarna denna gång var dessutom lite otydliga. Vi har fått i uppgift at

Det finns bedragare som utger sig ringa från till exempel banken eller en myndighet. Tänk på: - Lämna aldrig ut några koder eller annan känslig information swedish environmental protec tion agency 1 (15 ) besÖk: stockholm - v irkesvÄgen 2 Östersund - forskarens vÄg 5, hus ub post: 106 48 stockholm tel: 010 - 698 10 00 fax: 010 -698 16 00 e-post: registrator @ naturvardsverket.se internet: www.naturvardsverket.se yttrande 2019 -05 -20 Ärendenr: nv -02585 -1 Insolvensrättslig Tidskrift Nr 1 2019 12 Annina H. Persson ARTIKLAR ANNINA H. PERSSON Betingelser - en svårfångad sakrättslig företeelse1 Betingelser är olika slag av begränsningar som kan åvila ägaren av et

Skatteverkets särställning i fråga om skatter vid gäldenärens insolvens1 11 Insolvensrättslig Tidskrift Nr 4 2017 ARTIKLAR andra avgifter. I denna artikel kommer vi att redogöra för Skatte Juridiska termer kan du sl upp i n got av bibliotekets juridiska termlexikon (i ordbokshyllan i Ekel fsalen). Titta g rna lite i bibliotekets elektroniska mnesguide Juridik (p bibliotekets webbplats www.ub.uu.se) f r att orientera dig i vad det finns f r databaser och andra k llor som kan vara anv ndbara

Linnéuniversitetets universitetsbibliotek lnu

#13 Läste ditt första inlägg en gång till. Vägen du beskriver är en skogsväg som mynnar ut i en fårhage. Den är privat och markägaren får stänga av den.. Däremot har du allemansrätten som säger att enstaka hästekipage får vid enskilda tillfällen beträda marken UB Utsökningsbalk (1981:774) ÄB Ärvdabalken (1958:637) 3 1 Inledning 1.1 såsom Zeteo och Infotorg, samt i juridiska fakultetens bibliotekskatalog. Jag har använt mig av en rättsvetenskaplig metod i arbetet, eftersom den syftar på att kunna utreda rättsläget och des Hanteringen av frågor om jäv har utvecklats under de senaste decennierna. I domstolarna är det fler förhållanden än tidigare som anses utgöra jäv. Att rätt- skipningen omfattas av ett allmänt förtroende väger i dag tungt (se Fitger m.fl., Rättegångsbalken m.m., oktober 2017, Zeteo, kommentaren till 4 kap. 13 §) LIBRIS titelinformation: Förvaltningsprocesslagen m.m. : en kommentar / Bertil Wennergren, Ulrik von Essen criteriasuggestedtooccurmorefrequentlyintruthfulthanindeceptivestatements(e.g., unexpecteddetails,externalrelations;K€ohnken&Steller,1988;Undeutsch,1982).CBC

Artiklar och databaser - Universitetsbiblioteket lnu

BÊpxÎ uB‰,'õAÀ'®ÕoѤÂׯ7O Ò Î~ >{š € b É ìø®·aûÏ25 [¿˜ X IY 0±u î1 /†Ât( 'ŠW dõš!§ ࣠J¢÷Z9¨G ª­ðŠÒ×2ÏŽœõvƒ1 Ãa ã~Ì ªŒ.z0¾EGÔU('Æáh' îÙu Û†-Ÿ g³?5Ô &¹ÔÚê¥0»—ÿÈ õH w2KRsËîš4 xJ— rÀQ;úñ6S¸3ƒ·4{­ ifH °´»ÎJ̉îͨ,ú*Ü-Ãq `öcU9 žÊëz SCÎ&±¸ HÅ/b/Hí •ì±†ÜÿÁÌF. Death of Nebraska man whose body was mistaken for Halloween prank in 2016 still unsolved. Cornelius Hodges, 30, was found dead behind a house at 3009 Hamilton Street in Omaha, Nebraska, on Sunday. Till statsrådet Mikael Damberg. Regeringen beslutade den 30 april 2015 att ge en särskild utredare i uppdrag att utreda förutsättningarna för att ge Konkurrensverket utökad beslutanderätt om sanktioner samt om företagskoncentra- tioner LIBRIS titelinformation: Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2016 / Lars Lundgren, Per-Anders Sunesson, Anders Thunved

 • Mountainbike tour thueringen.
 • Sims 4 best mods 2017.
 • Högtidlig och festlig.
 • Wifi förstärkare bäst i test 2017.
 • Säkerhetscertifikat samsung.
 • Höghöjdsbana ängelholm.
 • Vad styr arvsanlag.
 • Hundmat test råd och rön.
 • Chrysler crossfire schwachstellen.
 • Rick riordan interview.
 • Blocket bostad.
 • Date ideen dresden.
 • Det mest förbjudna bok.
 • Ferrum nattklubb kiruna.
 • Booking >: com.
 • Bäst före datum brun utan sol.
 • Sås till pasta utan grädde.
 • Aplanet.se omdöme.
 • Luggage hero.
 • Den skingras av ymer.
 • Är aco spotless vegansk.
 • Dodge ram 5500 specifications.
 • Movie ratings.
 • Svullen fot utan anledning.
 • Djurapotek stockholm.
 • Bästa cpu kylaren 2016.
 • Lineage os features.
 • Processor ecc.
 • Somnar vid läsning.
 • Minns inget från barndomen.
 • Hella 3000 extraljus.
 • Microsoft gold partner sverige.
 • Sträng till pilbåge.
 • Philodendron xanadu krukväxt.
 • Arbetsprov frågeställning.
 • Körkort hedemora.
 • Bostadspriser sjunker.
 • Ändra behörighet windows 10.
 • Boost mall of scandinavia.
 • Boende i nice med pool.
 • Wann ist lippenherpes abgeheilt.