Home

Försvarsmakten antagningsprövning

Försvarsmaktens specialist- och reservofficersutbildning, anpassad reservofficersutbildning (SOU/ROU/AROU) Skydd mot olyckor; Prövningen. När din ansökan och ditt rekryttest är godkända är det dags för prövning vid någon av Rekryteringsmyndighetens enheter i Stockholm eller Malmö Vi i Försvarsmakten vill att alla ska kunna ta del av innehållet på våra webbplatser. Därför lägger vi mycket energi på att skriva förståeligt och på att använda kod och teknik så att det underlättar för våra besökare Försvarsmakten betalar din resa till antagningsprövningen Om det inte finns lediga tider på den prövningsplats vi föreslår när du bokar tid för antagningsprövning på webben kan du nu istället boka tid på en annan ort och ändå få resan betald av Försvarsmakten Försvarsmakten har från den 17 april valt att lätta något på de restriktioner som gäller hemresor för pliktpersonal. Istället för att begränsa hemresor helt och hållet har försvarsgrenar och stridskrafter fått i uppgift att fastställa förlängda tjänstgörings- och ledighetsperioder fram till dess att innevarande grundutbildningskull genomför utryckning Försvarsmaktens HR-centrum (HRC) beslutar om vilka som ska antas till specialistofficersutbildningen. När antagningsprövningen är avslutad får du ett preliminärt besked av yrkesvägledaren. Där framgår det vilket ditt nästa steg är

Prövningen - Rekryteringsmyndighete

 1. Antagningsprövning har inom den svenska försvarsmakten varit den frivilliga mönstring som kvinnor kan begära att få genomföra i syfte att antas till frivillig värnpliktsutbildning.Antagningsprövningen motsvarar männens mönstring.. Externa länkar. Pliktverkets information om antagningsprövning för kvinno
 2. Antagningsprövning försvarsmakten. Fråga/Diskussion. Hej. Tänkte höra här om det är någon som vet hur pass bra tränad man måste vara för att bli godkänd på antagningsprövningen till GMU? Är ganska normalbyggd i kroppen (180cm, 75 kg) och har väl en helt okej kondition,.
 3. I Försvarsmakten är träning en viktig del av vardagen. Börja träna redan nu, för att vara bättre förberedd. Som en del av ansökan genomför du en antagningsprövning hos Rekryteringsmyndigheten. Där kommer du att genomföra olika tester, både fysiska och mentala. Se hur du kan förbereda dig inför de fysiska testerna

Försvarsmakten finns för att försvara Sverige och landets frihet, men också för att hjälpa till att skapa fred och säkerhet på platser i världen där det pågår krig och konflikter Försvarsmakten övar mycket och på många ställen. Det är vårt sätt att hela tiden utveckla och stärka vår förmåga, så att vi klarar att upprätthålla den militära beredskap som regering och riksdag har beslutat om Vi i Försvarsmakten vill att alla ska kunna ta del av innehållet på våra webbplatser. Antagningsprövning. Innan utbildningen gör du en antagningsprövning vid Rekryteringsmyndigheten för att kontrollera att du uppfyller kraven för att klara utbildningen Antagningsprövning för Försvarsmakten på Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. Läs mer om att jobba i Försvarsmakten på http://jobb.forsvarsmakten.se

Om ansökan till grundutbildning - Försvarsmakten

9 § Vid antagningsprövning ska sökanden prövas i förhållande till de krav som anges i 10-11 §§. 10 § För att den sökande efter antagningsprövning ska erbjudas en utbildnings-plats ska hon eller han 1. uppfylla de lägsta krav avseende medicinsk hälsa samt fysisk och psykisk prestationsförmåga som Försvarsmakten har fastställt Antagningsprövningen börjar för de flesta med ett teoretiskt prov och fortsätter sedan med antingen sjuksköterskans förundersökning eller psykotervju. Efter det följer ett antal fysiska tester och medicinska undersökningar. De här momenten ingår i din antagningsprövning: Genomgång av din hälsodeklaratio Har genomfört antagningsprövning med godkänt resultat. Genomgått gruppbefälsutbildning med godkänt resultat. För att kunna bli antagen mot vissa befattningstyper krävs att du även uppfyller särskilda krav som Försvarsmakten beslutat

Vi i Försvarsmakten vill att alla ska kunna ta del av innehållet på våra webbplatser. TRM, och till en kommande antagningsprövning om att få göra GU vid Arméns jägarbataljon. Före det att antagningen är slutligt klar genomförs en kompletterande prövning . Om du genomför denna med godkänt resultat,. Hej, är som så att jag ska på antagningsprövning om två månader och har lite frågor som jag hoppas ni kan hjälpa mig besvara. Har växt upp med mycket sport; fotboll, handboll, pingis, cykling, osv. Dock så började intresset försvinna när jag började gymnasiet, i samband med det växande intresset.

Försvarsmakten betalar din resa till antagningsprövningen

Antagningsprövning Grundläggande tester vid TRM eller FM AROU Anpassad reservofficersutbildning BU Befattningsutbildning Ej GSS eller rekryt Sökande som inte har en pågående anställning/GU men med tidigare militär erfarenhet FHS Försvarshögskolan FM Försvarsmakten FM ATN Försvarsmaktens antagningsnämn Antagningsprövningen innebär. Det som görs är att testa fysiska och psykiska nivåer hos varje enskild individ för att se vart den passar in i Försvarsmakten och vilken militärutbildning personen ska gå för den befattningen som passar den personen Din sökning på försvarsmakten göteborg gav 2 företag och du har nått slutet av listan. Populära sökningar Försvarsmakten Medicinska tester Urvalsrekrytering Urvalstest Kriminalvården Myndigheter Myndighet Personlighetstester Fystest Bedömning Bön Psykologiska tester Fysiska test Krigsplacering Begravningar Begåvningstester Försvaret Antagningsprövning Beredskapsunderlag Mönstrin Börja träna nu! jobb.forsvarsmakten.se/traning. Avsnitt på den här sida

För att bli antagen till Officersprogrammet bedöms din lämplighet för utbildningen. Det görs genom intervjuer och tester på Rekryteringsmyndigheten. Testerna motsvarar i stor del det som ingår i mönstring till värnplikt. På den här sidan kan du läsa mer om testerna och om de tre intervjudelarna: psykotervju, professionsintervju och säkerhetsprövningsintervju Din sökning på försvarsmakten uppsala gav 3 företag och du har nått slutet av listan. Relaterad sökning Försvarsmakten Medicinska tester Urvalsrekrytering Urvalstest Kriminalvården Myndigheter Myndighet Personlighetstester Fystest Bedömning Bön Psykologiska tester Fysiska test Krigsplacering Begravningar Begåvningstester Försvaret Antagningsprövning Beredskapsunderlag Mönstrin

Coronaviruset och Försvarsmakten - Försvarsmakten

Din sökning på försvarsmakten karlskoga gav 1 företag och du har nått slutet av listan. Relaterad sökning Försvarsmakten Medicinska tester Urvalsrekrytering Urvalstest Kriminalvården Myndigheter Myndighet Personlighetstester Fystest Bedömning Bön Psykologiska tester Fysiska test Krigsplacering Begravningar Begåvningstester Försvaret Antagningsprövning Beredskapsunderlag Mönstrin Din sökning på försvarsmakten skövde gav 3 företag och du har nått slutet av listan. Relaterad sökning Försvarsmakten Medicinska tester Urvalsrekrytering Urvalstest Kriminalvården Myndigheter Myndighet Personlighetstester Fystest Bedömning Bön Psykologiska tester Fysiska test Krigsplacering Begravningar Begåvningstester Försvaret Antagningsprövning Beredskapsunderlag Mönstrin Antagningsprövning . 10 § Sökande till grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten . ska genomgå antagningsprövning om vederbörande vid söktillfället uppfyll-ler kraven enligt 3 § 1−2 eller genomgår grundutbildning med värnplikt. Försvarsmakten får besluta om undantag från första stycket om den sö Antagningsprövning har inom den svenska försvarsmakten varit den frivilliga mönstring som kvinnor kan begära att få genomföra i syfte att antas till frivillig värnpliktsutbildning.Antagningsprövningen motsvarar männens mönstring - Jag har varit intresserad av en utbildning i Försvarsmakten under en längre tid och nu kände jag att det verkligen var dags att göra slag i saken. Till en början var jag intresserad av att bli hundförare men under min antagningsprövning så fick jag möjligheten att även göra ett jägartest

Om ansökan till grundutbildning - Vad händer när du

I Försvarsmakten får man ju en stor kunskap och lär känna sig själv på ett helt unikt sätt. Eleverna ska ha medicinska förutsättningar att klara en antagningsprövning. En ordinarie helg startar på fredagskvällen och avslutad på söndag eftermiddag. Ansökan görs via frivilligutbildning.se Antagningsprövning Stocholm - försvarsmakten, fysiska test, krigsplacering, medicinska tester, urvalsrekrytering, urvalstest, kriminalvården, myndigheter. funktionsnedsättning vid antagningsprövning till grundläggande militär utbildning.4 Jag vill titta närmare på hur denna lagstiftning implementeras i Försvarsmakten. Jag har valt diagnosen Aspergers syndrom då detta är en funktionsnedsättning som förutsätter normalbegåvning FFS 2017:3 . Sida 2 . 2. antagningsordning: ett dokument som innehåller Försvarsmaktens närmare reglering av an- tagning till en grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten, 3. antagningsprövning: en prövning där den sökandes kravuppfyllnad mot Försvarsmaktens fy-. siska, psykiska och medicinska krav samt säkerhetskrav testas Antagningsordning GMU och KMU - Försvarsmakten . READ. HÖGKVARTERET Datu

Försvarsmaktens specialist- och reservofficersutbildning

 1. 1. beträffande tjänstgöring i Försvarsmakten enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt: till kompanichefen eller motsvarande chef eller befäl, 2. beträffande mönstring eller annan utredning enligt lagen om totalförsvarsplikt eller under antagningsprövning enligt lagen (1994:1810) om möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning
 2. antagningsprövning, eller vad.
 3. Antagningsprövning är inom den svenska försvarsmakten en benämning på den frivilliga mönstring som kvinnor kan begära att få genomföra i syfte att antas till frivillig värnpliktsutbildning.Antagningsprövningen motsvarar männens mönstring.. Externa länkar. Pliktverkets information om antagningsprövning för kvinno

Antagningsprövning - Wikipedi

fÖrsvarsmaktens huvuduppgifter stärka det svenska samhället vid påfrestningar i fred . marinen sjÖstrid amfibie ubÅt marinbas . flygvapnet stridsflyg antagningsprÖvning . grundlÄggande militÄr utbildning • 12 veckor • fÖrmÅner • utbildning . mÖjligheterna soldat/sjÖman officer hemvÄrnet civil Som officer kommer du värna om vårt lands säkerhet. Du har fått ett förtroende av det svenska folket och kan behöva fatta beslut i krig. Få yrken innebär en så tung ansvarsbörda. Detta kräver att du har rätt personliga egenskaper, så som att du är ansvarstagande, empatisk och har goda ledaregenskaper Dessa tester som tidigare kallades mönstring kallas nu antagningsprövning. Hos Rekryteringsmyndigheten möter man också Försvarsmaktens yrkesvägledare. I grunden är detta mycket bra. Kraven på rekryterna skall vara höga, både för att säkra att Försvarsmakten får bra soldater och attraktionen i systemet. Det ger stolthet att klara. Försvarsmakten vill att lydelsen i författningen ändras från dagersrättningen ska dock alltid bestämmas till 140 kronor, vilket gällt sedan 2002, till försvarsmakten får dock meddela föreskrifter om dagersättningens storlek, dvs själva bestämma lönen till de som utbildar sig till officer.I andra hand vill man se en höjning till 146:- SEK, eller samma som för soldater Till sommaren rycker de första värnpliktiga in till grundutbildning i Försvarsmakten. De kommer att genomgå en 4 - 11 månader lång grundutbildning som genomförs vid i princip samtliga regementen, flottiljer, och skolor

Genom åren har jag mött ungdomar och vuxna som vill söka till Försvarsmakten. Flera av dem har undrat om de kan förbättra sina resultat på antagningsprövningen. Ja, det kan du!... Fantastiska resultat. 8 maj 2020 19:51 2 minuters läsnin Statistik från antagningsprövning f o m 2000, totalt 166 736 testade män och kvinnor visar att kvinnor har presterat 66- I Försvarsmaktens (FM) nya personalförsörjningssystem kommer soldaterna att tjänstgöra under längre tid jämfört med det tidigare pliktsystemet Om du vill dela med dig får du också gärna skicka med varför du valde att söka dig till Försvarsmakten, vad du sedan inför antagningsprövning och inryck var mest fundersam eller nervös för. Jag valde att söka till Försvarsmakten eftersom det varit en dröm sedan jag var drygt 15 år Försvarshögskolan erbjuder tre program på avancerad nivå. En utbildning på avancerad nivå kan du söka om du har en kandidatexamen sedan tidigare

Antagningsprövning försvarsmakten : swede

Värnplikt eller militärtjänst är en skyldighet att tjänstgöra i ett lands krigsmakt.Den är oftast begränsad till män av en viss ålder som är medborgare i landet, men kan även omfatta personer med exempelvis uppehållstillstånd, och i ett fåtal länder kvinnor. Kännetecknande för värnplikt är att soldater rekryteras obligatoriskt med hot om böter, fängelsestraff eller. BOKA ANTAGNINGSPRÖVNING. Efter godkänt och signerat rekryttest bokar du in en tid hos Rekryteringsmyndigheten. Om du inte hittar någon ledig tid som passar dig, prova igen senare då nya tider dyker upp kontinuerligt. Försvarsmakten betalar din resa till närmaste ställe för antagningsprövning. KOM FÖRBERED Försvarsmakten kämpar för att locka unga till en militär karriär. Men när intresset nu ökar finns inte möjlighet att testa alla. I år tvingas man därför minska antalet. Träningstips inför antagningsprövningen: styrka. Försvarsmakten Jobb & utbildning. June 3, 2018

Träna gärna med Försvarsmaktens gratisapp FMTK innan antagningsprövning och inryck men det finns egentligen ingen anledning till oro. Vill du bli jägare behöver du träna hårdare, absolut, men jag är säker på att du som läser skulle klara en antagningsprövning. Bara att du letat upp denna text visar att du är motiverad Sök bland Försvarshögskolans program, fristående kurser och uppdragsutbildningar

Video: Träningstips inför grundutbildningen - Försvarsmakten

Försvarsmakten

Aktuellt - Försvarsmakten

Varför vill du bli en del av Försvarsmakten och hur ser du på din karriär i framtiden? Antagningsprövningen innehåller flera moment. Teoretiska prov (som förr lite slarvigt kallades för IQ-test av många men som innehåller så mycket mer), medicinsk undersökning, psykotervju, fysiska tester (som testar din form och förmåga) samt yrkesvägledning das möjlighet att genomföra antagningsprövning ska urvalet till sådan prövning . grundas på . 1. bedömningen av de uppgifter som sökande lämnat avseende kraven enligt . 3 § 1-3, 2. sökandes utbildning, tjänstgöring eller annan relevant militär erfarenhet från . Försvarsmakten eller frivillig försvarsorganisation Försvarsmakten beslutar om vilka sökande som skall kallas till antagningsprövningen. Förordning (1994:709). 4 § Värnpliktsverket skall på grundval av resultatet av antagningsprövningen enligt 3 § föreslå vilka kvinnor som bör antas till utbildningen och ditt intresse för Försvarsmakten. Efter godkänt rekryttest, boka en tid som passar dig till antagningsprövning via din portal. Försvarsmakten står för resan till närmaste uttagningskontor. Testerna tar ungefär en dag. Under antagningsprövningen testas du mot Försvarsmaktens medicinska, fysiska och psykiska krav. Tillsamman För att kunna göra grundutbildningen krävs det att man är helt frisk. Om man blir godkänd i rekryttestet kan man gå vidare och boka tid för en antagningsprövning. När man har bokat en tid för antagningsprövning är det bra att förbereda sig. Man bör för det första boka resan dit. Den betalar försvarsmakten. Boende finns på plats

Studien visar hur mätning av muskelstyrka med Isokai testet (mönstring/ antagningsprövning vid TRM) Lisbet Broman, Karin Harms-Ringdahl, 2011. Isokai-testet som urvalstest till utbildning i Försvarsmaktens nya personalförsörjningssystem. ISBN-nummer 978-91-7457-498-2. Larsson H, Tegern M, Monnier A,. 1 § Kvinnor som vill få anställning som yrkes- eller reservofficerare skall genomgå grundutbildning hos Försvarsmakten enligt denna lag. Regeringen bestämmer vilka villkor i övrigt som skall gälla för att få anställningen. Även kvinnor som, utan att vilja få anställning som yrkes- eller reservofficerare, under höjd beredskap vill tjänstgöra i sådana befattningar inom. Hej allihopa! Jag har sedan liten tänkt på att gå med i den svenska militären, heltid som soldat eller hemvärn, och i år så har jag ansökt och bokat tid till ansökning i Stockholm den 19:e nu i Januari! Jag har kollat runt Försvarsmaktens hemsida kring vad jag kan förvänta mig, men det är inte vä.. Dagens soldater ställs inför andra krav än traditionellt försvar på hemmaplan. Men Försvarsmaktens tester och metoder har inte hängt med. Att även testa personlighet, motståndskraft och förmåga till återhämtning skulle innebära ett ett bättre urval soldater rekryteras, visar psykologisk forskning från Karlstads universitet Vecka: 1 Den första veckan av utbildningen handlar om att du ska få en introduktion och bekanta dig med din nya miljö. Du får lära dig hitta på förbandet, be..

Antagningsprövning till Försvarsmaktens grundläggande militära utbildning (GU) När det gäller antagningsprövningen till Försvarsmaktens grundläggande militära utbildning visar statistik för 2011-2014 att kvinnor och män presterar ungefär samma resultat när det gäller generell begåvning, psykis Ett av Försvarsmaktens stora problem har varit det svala intresset från unga. Förra året satte man in extra kampanjer för att locka möjliga rekryter som kunde fylla upp de tomma platserna till den antagningsprövning (mönstring på värnpliktsspråk) som krävs för att komma in på den militära grundutbildningen Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Försvarsmakten. 10 § Försvarsmakten ska lämna uppgifter till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet om varje svensk medborgare som under året har genomgått militär utbildning eller tjänstgjort inom Försvarsmakten. Uppgifterna ska lämnas fortlöpande till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. Förordning (2010:1473). 5 kap Försvarsmakten har som mål att öka andelen kvinnor i verksamheten. men sedan inte fortsatt till antagningsprövningen. Vi har valt ut just den här gruppen eftersom de har visat intresse för Försvarsmakten. Det är en viktig målgrupp som vi gärna vill veta mer om,.

Inryckning imorgon. 11 månader till muck. Nu börjar ett nytt kapitel som jag längtat länge efter. Egentligen var min plan att göra lumpen direkt efter gymnasiet, jag mönstrade och kom in som stridsfordonplutonbefäl i Boden. Tyvärr lades tjänsten ned och istället ägnade jag de efterföljande ca 7 åren åt att läsa på universitetet, bo utomlands, bygga upp ett företag, flytta till. Träna rätt inför antagningsprövning mot marinens grundutbildning. Här är tipsen! ⚓️ ‍♀️ https://jobb.forsvarsmakten.se/traning Song Invaders Must Die; Artist The Prodigy; Album Invaders Must Die Deluxe Album; Writers Nick Halkes, Liam Howlett; Licensed to YouTube b Beslut vid regeringssammanträde den 28 november 2002. Sammanfattning av uppdraget. En särskild utredare skall genomföra en översyn av Totalförsvarets pliktverk i syfte att utvärdera myndighetens verksamhet och resursutnyttjande och lämna förslag till eventuella förändringar avseende organisation och resursutnyttjande

Försvarsmakten beslutar om vilka sökande som skall kallas till antagningsprövningen. Förordning (1994:709). 4 § Värnpliktsverket skall på grundval av resultatet av antagningsprövningen enligt 3 § föreslå vilka kvinnor som bör antas till utbildningen. 5 § Den som har antagits till utbildningen skall av värnpliktsverket ta Redovisningen skall ske i samverkan med Försvarsmakten och andra utbildningsanordnare. Antalet kvinnor som genomgår antagningsprövning och resultatet därav skall redovisas. Enskilda ärenden. 5. Handläggningstiden för ärenden som inte kräver remissförfarande hos andra instanser skall vara högst 30 dagar

Hej, sökt till GU och har en fråga om astma. Har diagnos på ansträngningsastma, och har en medicin jag tar före konditionsaktivitet. Grejen är dock att jag klarar mig väldigt bra utan den, tar den bara inför tävling i min kondidtionsidrott för att öka min absolut maxkapacitet. Har t.ex. kört utan.. FÖRSvARSmAKTEn har lämnat underlag till regeringen för hur man genom att minska personal- styrkan årligen skall spara 500 miljoner på lönekostnader. Här är den minskning man redovisar. Hemvärnet påverkas inte av detta underlag. Försvarsmakten sparar 500 MKr på personal Kontinuerligt tjänstgörande offi-cerare och specialistofficerare

Grundläggande soldatutbildning för - Försvarsmakten

Totalförsvarets pliktverk skall redovisa indikatorer på uppnådda effekter av arbetet med jämställdhet och mångfald inom myndighetens verksamhetsområde. Redovisningen skall ske i samråd med Försvarsmakten och andra utbildningsanordnare. Antalet kvinnor som genomgår antagningsprövning och resultatet därav skall redovisas Ansökningsperioden för Militärtolk har p.g.a. införandet av ett nytt system inom Försvarsmakten flyttas till april 2014. Har man inte gjort värnplikten förut söker man till grundläggande militär utbildning (GMU) omgång 4:1, som startar sommaren 2014, pågår i 3 månader och följs av FOK (förberedande officerskurs) på 3 månader beträffande tjänstgöring i Försvarsmakten enligt lagen om totalförsvarsplikt: till kompanichefen eller motsvarande chef eller befäl, beträffande mönstring eller annan utredning enligt lagen om totalförsvarsplikt eller under antagningsprövning enligt lagen ( 1994:1810 ) om möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning

GMU dag 44 - Nilsson i skogen

Totalförsvarets pliktverk skall redovisa indikatorer på uppnådda effekter av arbetet. Redovisningen skall ske i samverkan med Försvarsmakten och andra utbildningsanordnare. Antalet kvinnor som genomgår antagningsprövning och resultatet därav skall redovisas 3 § Antagning till grundutbildningen sker efter ansökan och särskild antagningsprövning. tillämpas också på annan föreskriven utbildning som en kvinna genomgår för att kunna få anställning vid försvarsmakten som officer Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. 31. bataljonen även kallad för Lätta luftburna ursprungligen 31. lätta skyttebataljonen (31. LSkbat) är ett svenskt jägarförband, organiserat under Livregementets husarer (K 3). Bataljonen är ett lätt, rörligt snabbinsatsförband som förflyttar sig med helikoptrar, transportflygplan eller egna fordon.

 • Överflödig engelska.
 • Limousine lyrics.
 • Ladda ner ladda ner microsoft office 2007 gratis svenska.
 • Sail låt.
 • Centerpartiet på 3 min.
 • Ac gas r134a.
 • Bästa loungen arlanda.
 • Never back down no surrender full movie.
 • Rusta timjan.
 • The terminator svenska.
 • Skriva scenario.
 • Valkompass tt.
 • Weinbau kleinle · kleinles besen ludwigsburg.
 • Lchf ostbricka.
 • Nya revisionsberättelsen mall.
 • Mål 1 lyssna.
 • Dnepr kiev.
 • Guldfynd kors.
 • Tidningslayout word.
 • 30 day zero waste challenge.
 • Samenspender werden.
 • Milano bakelse.
 • Eliza taylor movies.
 • Poet som utvecklade litteraturkritiken till självständig konstart.
 • Daytona 500 qualifying 11 februari.
 • Mum & dad.
 • Svengelska meningar.
 • Internationell terrorism.
 • Högvadsån.
 • Entrédörr.
 • Underullskam hund.
 • Hemnet.
 • Flamskyddskläder.
 • Ohälsosam rädsla för fredagen den 13.
 • Hagtorn tabletter.
 • Mma klubb stockholm.
 • Tennis europe calendar.
 • Schmuck stuttgart west.
 • Sakrala sjalar.
 • Michelle dockery john dineen.
 • Elolyckor 2016.