Home

210 högskolepoäng motsvarar

Information om högskolepoäng - Studentum

Längd, poäng och examen - Yrkeshögskola

Ett nytt poängsystem. I det nya systemet ska ett studieår som omfattar heltidsstudier i 40 veckor motsvara 60 högskolepoäng. Hur många högskolepoäng varje kurs ska motsvara ska bestämmas utifrån den arbetsinsats som normalt krävs för att uppnå kursens mål Högskoleexamen (engelska: University Diploma 120 higher education credits) [1] är en akademisk examen i Sverige, fastställd i sin nuvarande form 1977.Den omfattar högskoleutbildning om 120 högskolepoäng motsvarande minst två års heltidsstudier, fullgjorda på grundnivå vid svenskt universitet eller högskola.. Internationellt motsvaras den ungefär av brittisk Diploma of Higher. 210 högskolepoäng Social Worker Programme nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. 180 högskolepoäng i utbildningen är campusförlagd utbildning. Den campusförlagda utbildningen består i huvudsak av föreläsningar, seminarier, övningar

Programmet omfattar 210 högskolepoäng, vilket motsvarar tre och ett halvt års heltidsstudier. Utbildningsnivå: Grundutbildning. Behörighetskrav. För antagning till Förskollärarprogrammet krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet motsvarand Vetenskapsteori och vetenskaplig metod, del II, 7,5 högskolepoäng vetenskapsteori forskningsprocessen (S1SOP) Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng / Bachelor of Science in Social Work, 210 credits Grundnivå / First cycle 6/ Socionomprogrammet 210 högskolepoäng. Bachelor of Science in Social Work 210 credits . Fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen . 2010-04-22, reviderad 2012-12-18, 2013-06-19, 2014-12-1 Man kan tyvärr inte översätta yrkeshögskolepoäng till högskolepoäng. och diskutera om du ev. skulle kunna hoppa över någon kurs inom din högskoleutb. pga du redan har motsvarande kunskaper som du skaffade genom dina tidigare utbildningar, bl a genom en yh-utbildning De flesta utbildningar inom yrkeshögskolan är mellan ett och två år långa. Utbildningarnas längd anges i yrkeshögskolepoäng (YH-poäng), där fem poäng motsvarar en veckas studier på heltid. 100 poäng motsvarar ett halvårs heltidsstudier, 200 poäng ett års heltidsstudier, 400 poäng två års heltidsstudier osv

Utbildningsplan För Socionomprogram 210 Högskolepoäng

En masterexamen innebär tre plus två års studier, motsvarande 300 högskolepoäng. Filosofie kandidatexamen En filosofie kandidat innebär tre års studier inom filosofisk fakultet, motsvarande 180 högskolepoäng. Vilken examen du får är beroende på hur många högskolepoäng du har läst LÄRARPROGRAMMET, 210-330 HÖGSKOLEPOÄNG Teacher Education Programme, 210-330 higher education credits på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock medge undantag när det gäller konstnärlig utbildning Samtidigt blir det ju fel att skriva i nya poäng om personen som läser ditt CV nu faktiskt har koll på när man bytte system och därmed förstår att du läste på gamla. Skulle göra som du föreslår, skriva att det gäller just för gamla systemet. T.ex. 60hp i gamla systemet (motsvarar 90hp i nuvarande system) eller liknande Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng The Pre-school Teacher Programme, 210 credits Programkod: L1FÖR Grundnivå / First cycle 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden 2017-06-22 (G 2017/250) och senast reviderad av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2018-12-19 (G 2018/290) Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng The Pre-school Teacher Programme, 210 credits Programkod: L1FÖR Grundnivå / First cycle 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden 2017-06-22 (G 2017/250) och senast reviderad av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2017-11-16 (G 2017/574)

Socionomprogrammet är 210 högskolepoäng vilket motsvarar 3,5 års studier. Kontakta utbildningsanordnaren för information om behörighetskrav. Du som har utbildning från ett annat land kan ansöka om att få den validerad. Läs mer Visa mindre. Här hittar du utbildningarna som tar dig dit du vill: Beteendevetenskap. LÄRARPROGRAMMET, 210-330 HÖGSKOLEPOÄNG Teacher Education Programme, 210-330 higher education credits Utbildningsprogrammet är inrättat den 7 juni 2001 av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik samt den 13 juni 2001 av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 210 högskolepoäng, Grundnivå VT 2021, 100% Normal (Campus) Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper, samt godkänt Statement of purpose. Göm detaljer Masterprogram i solenergiteknik. Öppna Stäng. 120 högskolepoäng, Avancerad niv Minst 7,5 högskolepoäng av huvudområdet ska utgöras av ett självständigt arbete. Kandidatexamen (Bachelor of Arts/Science) Kandidatexamen uppnås efter avslutade kurser om sammanlagt 180 högskolepoäng (tre år). motsvarande 120 hp varav minst 60 ska avse en vetenskaplig uppsats Hej Mai Ly! För att bli Förskollärare>> läser man på högskolenivå i 3,5 år (210 högskolepoäng) och vad det gäller Grundskolelärare>> så finns det flera olika utbildningar:. 1. Grundlärare fritidshem - utbildning är på 3 år (180 högskolepoäng). 2. Lärare F-3, dvs för förskoleklass och för åk 1-3 - utbildning är på 4 år (240 hp).

UTBILDNINGSPLAN FÖR LÄRARUTBILDNING 210-330 HÖGSKOLEPOÄNG (140-220P) För studenter antagna från och med hösten 2004. ALLMÄNT Den helt reviderade utbildningsplanen är fastställd den 2004-12-08 av Särskilda nämnden för lärarutbildning 210 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås, Skövde Expandera Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma 210 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås, Skövde Beskrivnin Högskolepoäng Diarienummer Grundnivå LGFÖY 210 hp HIG 2011/915 Version Beslutad den Gäller fr.o.m. 2011-06-16 ST11 2013-02-21 ST12 2013-03-04 ST13 2014-03-20 ST14 2015-04-15 ST15 2017-06-13 HT17 Mål Förskollärarexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 210 högskolepoäng

Högskolepoäng (hp) Högskolepoängen är ett sätt att mäta hur lång och omfattande en kurs och utbildning är. 1,5 högskolepoäng = 1 veckas heltidsstudier (40 timmar). 30 högskolepoäng = 20 veckors heltidsstudier, som är en termin. Studietakt. Studietakt är hur många högskolepoäng du läser per vecka Det innebär att du måste läsa 30 högskolepoäng för att få fullt studiemedel hela terminen. På vissa utbildningar är terminen längre än 20 veckor, Inom EU motsvarar vanligtvis 60 ETCS-poäng under ett läsår heltidsstudier och ger därmed rätt till studiemedel för heltidsstudier

Du kan högst läsa 45 högskolepoäng per termin. En termins studier på heltid motsvarar 30 hp. Du får läsa flera kurser eller program samtidigt om du vill, så att du läser på mer än heltid. Som mest kan du bli antagen till 45 hp per termin. När du blivit antagen till 45 hp stryks de utbildningar som du satt längre ner Om du läser 30 högskolepoäng under längre tid än 20 veckor, har du egentligen bara rätt till studiemedel på deltid. En termin på 20 veckor motsvarar 100 poäng. I tabellen ser du hur många poäng du måste läsa per vecka för att uppnå olika studietakt

Vad är högskolepoäng? - Gymnasium

Antal högskolepoäng 210 hp; Studietid 3,5 år (heltid) Studieform Ges Socionomprogrammet genomförs på helfart och omfattar 210 hp. Socialt arbete utgör programmets huvudområde och grundar sig i kunskap om och en förståelse för samspelet Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till. Av de totala 120 hp ska minst 90 högskolepoäng vara på avancerad nivå varav minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet. Vidare ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng alternativt motsvarande utländsk examen. Huvudområden för masterexamen. Hälsovetenskap (science

Men vad jag har fattat det som, så om jag kan validera bort en kurs på komvux (vilket jag ganska säkert kan), som motsvarar minst 3 högskolepoäng (så jag kommer upp i 18 poäng) så kan jag få ta fortsatt studielån Universitetsstudier räknas i högskolepoäng. 1,5 högskolepoäng (hp) motsvarar en veckas heltidsstudier. En termins heltidsstudier omfattar 30 hp och ett läsårs omfattar 60 hp. Har du läst vid svenskt universitet eller svensk högskola hämtas uppgifter om avklarade högskolepoäng automatiskt Det finns en gräns för hur lång tid du kan få studiemedel. För studier på högskola och universitet ligger denna på 240 veckor, vilket motsvarar 6 års studier. Första gången du söker studiemedel görs ingen prövning av tidigare studieresultat, men sedan krävs att du håller en viss studietakt Förskollärarexamen Omfattning. Förskollärarexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 210 högskolepoäng. För examen krävs att utbildningen omfattar följande områden: studier inom det förskolepedagogiska området om 120 högskolepoäng, utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng, förlagd inom.

Yh-poäng - YrkeshögskoleGuide

Högskoleutbildning Poäng ges för avslutad utbildning eller avslutade kurser av relevans för det sökta yrkesämnet eller de sökta yrkesämnena som den blivande läraren ska undervisa i. Kortare kurser än totalt 7,5 hp räknas inte. 7,5 högskolepoäng ger 5 urvalspoäng. Maxpoäng 120 (motsvarar 180 högskolepoäng) 210 högskolepoäng | Grundnivå | Dagtid | Malmö | LGLFO | Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik | Pedagogik | Utbildningsvetenska Antagning.se är webbplatsen där du kan anmäla dig till kurser och program vid Sveriges universitet och högskolor. Här kan du också läsa allt du behöver veta om anmälan och antagning till högskolestudier Svenska högskolepoäng och betyg Till skillnad från gymnasie- och högstadiebetyg lägger man mindre fokus på att betygsätta nivån på studenternas prestationer under högskolan. Man går i stället efter den tid som en normalpresterande student förväntas behöva lägga på kursen, och delar ut poäng motsvarande tiden - sedan 2007 kallas poängen högskolepoäng (hp) Med annan motsvarande examen avses en högskoleutbildning om minst 210 högskolepoäng. Denna utbildning ska vara en klinisk (sjukvårdande) utbildning, företrädesvis riktad mot psykiatrin. Detta medför att alla icke kliniska och ick

Givande att arbeta med barn - Pedagogiska resurser på

minst 180 högskolepoäng av de 210 högskolepoäng som krävs för brandingenjörsexamen. _____ 1. Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2014, då tillämpas i stället för motsvarande regler enligt denna författning fram till utgången av januari 2015. Myndigheten för samhällsskydd och beredska Om du bedöms uppfylla lärandemålen för vfu-kurs 3 kommer vfu-kurs 2 att tillgodoräknas. På motsvarande sätt prövas du på målen för både vfu-kurs 4 och vfu-kurs 5 under vfu-perioden i termin 5. Förskollärarutbildningen omfattar 210 högskolepoäng eller socionomexamen omfattande 210 högskolepoäng, alternativt kandidatexamen i socialt arbete omfattande 180 högskolepoäng eller kandidatexamen med motsvarande teoretisk kompetens med minst 60 högskolepoäng i socialt arbete eller annat näraliggande ämne. Därutöver krävs språkkunskaper motsvarande svenska B och engelska A. 4. Innehål Det innebär att den blir bedömd och värderad, och kan växlas in till högskolepoäng. Då kan tiden i skolbänken kortas. Trots att lärosätena enligt högskoleförordningen varit skyldiga att validera reell kompetens i snart 15 år är det fortfarande en rättighet endast i teorin Utbildningen i den utbildningsvetenskapliga kärnan ska motsvara 60 högskolepoäng och den verksamhetsförlagda utbildningen ska motsvara 30 högskolepoäng. Tillämpliga bestämmelser. 4 § I högskolelagen (1992:1434) finns det grundläggande bestämmelser om högskoleutbildning

Högskolepoäng - SFS Wik

180 högskolepoäng och för inriktningen mot gymnasieskolan 210 högskolepoäng. 2 Mål 2.1 Generella mål enligt Högskolelagen 1 Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande minst 135 högskolepoäng, varav minst 60 hp kemi, där för självständigt arbete inom respektive område, kursen Kemisk forskning, kommunikation och vetenskaplighet, 5 hp (KZ2005), samt följande ingår: Biokemi: kursen Biokemi II - proteiner från gen till funktion, 15 hp (KB5001), Organisk kemi: kursen Organisk kemi - reaktivitet.

Stepping Stone kurser (motsv 1,5 hp) | Centrum för Klinisk

Högskoleexamen på religionsvetenskaplig linje 140 210 Övergångsregel: Från höstterminen 2015 krävs Pastoralteologisk grundkurs (PG) och Svenska kyrkans tro och liv, 15 hp. Från höstterminen 2015 krävs också ytterligare 30 högskolepoäng eller motsvarande akademiska poäng inom religionsvetenskap/teologi. Akademiska krav • för det antal veckor som högskolepoängen motsvarar. Studietiden avgör studiemedlets storlek Hur lång studietiden får vara som längst för att ett visst antal poäng ska ge rätt till studiemedel för heltid, 75 procent av heltid respektive 50 procent av heltid, framgår av tabellen på nästa sida. Detta regleras av 2 kap 1b§ CSNFS

För att bli lärare finns flera vägar att gå. Du kan läsa lärarutbildningen, men även du som har läst andra akademiska ämnen, en yrkesutbildning, har en utländsk lärarexamen eller jobbar som obehörig lärare i dag kan bli behörig lärare.. Redan när du börjar läsa till lärare kan du bli medlem i Lärarförbundet.Det är gratis för dig som är lärarstudent under hela studietiden Förordning (2017:894). 13 § Ämneslärarexamen som avses i 9 § med inriktning mot arbete i gymnasieskolan och som omfattar ämnesstudier i ett undervisningsämne avläggs på grundnivå och uppnås efter att studenten har fullgjort kursfordringar om 210 högskolepoäng 3 § Fortbildningen ska motsvara 7,5 högskolepoäng. 4 § Utbildningen ska 1. bygga på relevanta delar av de kunskaper som rektorerna och annan personal med motsvarande ledningsfunktion får inom befattningsutbildningen, och 2. vara inriktad mot styrnings- och ledarskapsfrågor. Förordning (2019:562). Anmälan och urva

Utbildningen om 210 högskolepoäng leder till en förskollärarexamen på grundnivå (Degree of Bachelor of Arts in Pre-School Education). Övrigt I programmet ingår förkunskarav för olika kurser, vilket innebär att studenten måste ha fullgjort en viss omfattning av sina studier för att fortsätta på efterföljande kurser högskolepoäng (detta ingår i en socionomexamen om 210 högskolepoäng) eller motsvarande kunskaper samt språkkunskaper motsvarande svenska B och engelska A. 4. Innehåll Kursen har ett socialpsykologiskt perspektiv och består av fyra övergripande teman. Det första temat är en historisk internationell översikt av olika sorgediskurser högskolepoäng (detta ingår i en socionomexamen om 210 högskolepoäng) eller motsvarande kunskaper samt språkkunskaper motsvarande svenska B och engelska A. 4. Innehåll I kursen belyses: Omsorg i olika livsfaser såsom barn- och ungdom, vuxenliv och ålderdom Hemmet, institutionen och det offentliga rummet som omsorgsaren Kursen, Migration och etnisk mångfald, 7,5 högskolepoäng, är en kärnkurs på grundnivå och ingår i socionomprogrammet omfattande 210 högskolepoäng. 3. Förkunskarav För att vara behörig till kursen krävs att den studerande genomgått termin 1 och minst en kurs på termin 2

Utbildningsnivåer och examina - Studera

 1. . En utbildning på 180 poäng innebär alltså 3 års heltidsstudier
 2. 7, och består av följande kurser: Utvärderings- och kvalitetsarbete för professionell utveckling, 7,5 högskolepoäng Valfria kurser, 22,5 högskolepoäng • Psykosocialt arbete • Socialpedagogik och social mobiliserin
 3. Utbildningen i den utbildningsvetenskapliga kärnan ska motsvara 60 högskolepoäng och den verksamhetsförlagda utbildningen ska motsvara 30 högskolepoäng. Tillämpliga bestämmelser 4 § I i ett undervisningsämne avläggs på grundnivå och uppnås efter att studenten har fullgjort kursfordringar om 210 högskolepoäng

330 högskolepoäng, ska utökas med 30 högskolepoäng. Detta motsvarar ytterligare en termins heltidsstudier, vilket innebär att utbildningen totalt kommer att motsvara sex års heltidsstudier. Vidare föreslås att examens-beskrivningens mål justeras. Förslaget avviker i denna del i vissa avseenden från utredningens förslag minst 15 högskolepoäng (detta ingår i en socionomexamen om 210 högskolepoäng) eller motsvarande kunskaper samt språkkunskaper motsvarande svenska B och engelska A. 4. Innehåll Kursen omfattar fyra samspelande delar som tar sin utgångspunkt i såväl tvärvetenskaplig forskning som Socionomexamen 210 hp (Bachelor of Science in Social Work) kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen utan att h

Skillnaden mellan KY-poäng och högskolepoäng

Ekonomer behövs i alla företag och organisationer världen över. Magisterprogrammet i företagsekonomi riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper. Du väljer mellan inriktningarna management/organisation eller redovisning. Programmet har en tydlig koppling till näringsliv och offentlig sektor, vilket gör dig attraktiv på arbetsmarknaden Det behöver inte enbart vara kunskaper genom studier som ger dig högskolepoäng. Som student på Försvarshögskolan har du möjlighet att få dina samlade kunskaper och kompetenser bedömda genom en ansökan om tillgodoräknande utifrån din reella kompetens. För en sådan ansökan ska behandlas måste du vara antagen till studier hos oss Som förskollärare har du ett kreativt och betydelsefullt arbete där du bidrar till barns lärande och utveckling i förskolan. På förskollärarprogrammet läser du bland annat förskolepedagogik och får kunskaper inom språk, matematik, no/teknik och estetiska ämnen. Utbildningen ger dig praktisk erfarenhet genom regelbunden och nära kontakt med en förskola i regionen 240 högskolepoäng motsvarar hur många år 240 hp motsvarar Juliemetts Property pool plus Chrisamyzoey شارب stock photos Allen falls photos بشرى عواد Three Quarter Length stock photos Fall Cam girl LesRaven Lilartzy Jayaxmehta Panarotties #Fujifilm stock photos Tennis in monte carlo nadal verliert im viertelfinale gegen ferrer a Chrissylhess Melipratt Viggo mortensen.

Olika typer av examen - Utbildningssida

Innehållsmässigt motsvarar den dock inte en svensk juristexamen. Högskolan Dalarna saknar examensrätt i juridik/rättsvetenskap. Göteborgs universitet, som är det enda lärosätet med uttalad utgång mot undervisningsämnet juridik, ställer krav på 120 högskolepoäng inom juridik/rättsvetenskap eller svensk juristexamen 210 högskolepoäng. För examen krävs att studenten 1. har fullgjort en utbildning som avses i 3 § och som ska anses motsvara sammanlagt 90 högskolepoäng enligt andra stycket, 2. före utbildningen har fullgjort kursfordringar som omfattar ämnesstudier om 120 högskolepoäng i ett undervisningsämne, oc Utbildningsplan för socionomprogrammet, 210 högskolepoäng, är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, Göteborgs universitet 2006-11-07 med ändring 2007-05-02. Utbildningsplanen börjar gälla 2007-07-01. Med ändring 2007-11-09 att gälla från 2008-01-19 Förskollärarexamen, 210 högskolepoäng, grundnivå. Degree of Bachelor of Arts in Pre-School Education; Grundskollärarexamen med tre inriktningar Förskoleklass och årskurs 1-3, 240 högskolepoäng, avancerad nivå. Degree of Master of Arts in Primary Education - Pre-School and School Years 1-3. Årskurs 4-6, 240 högskolepoäng.

Den nya examensordningen 2007 KT

 1. s heltidsstudier motsvarar 30 högskolepoäng eller 20 poäng och ett års studier omfattar 60 högskolepoäng eller 40 poäng. Observera att i MIS:et har begreppet högskolepoäng använts synonymt med poäng vid beskrivning av nivåkoderna 532, 522 och 412 på sidorna 8, 27, 28 och 29
 2. 210 högskolepoäng. För examen krävs att utbildningen omfattar följande områden: studier inom det förskolepedagogiska området om 120 högskolepoäng, utbildnings-vetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbild-ning om 30 högskolepoäng, förlagd inom relevant verksamhet
 3. högskolepoäng (hp) / poäng credit Universitetsstudier anges i ett poängsystem, där 60 högskolepoäng motsvarar heltidsstudier under ett år. Högskolepoäng kan ges av statliga universitet och högskolor samt av enskilda utbildningsanordnare som har fått tillstånd av regeringen att utfärda examen. Till sidans top
 4. ers studier på heltid. Väljer du att anmäla dig till en kurs på 30 högskolepoäng som ges på halvfart, betyder det två ter
 5. st 3,5 högskolepoäng. De resterande högskolepoängen kan bestå av teorikurser, metodkurser och litteraturkurser, deltagande och presentationer i se
Socionomprogrammet till CFL Söderhamn - Hälsinglands

Högskoleexamen - Wikipedi

motsvarar det? Uppgift 11 (Procent) Glukos finns som 30 % injektionsvätska vilken kan användas för att höja blodsockerhalten vid insulinkoma. Hur många gram glukos finns det i 35 ml lösning? Uppgift 12 (Procent) 80 mg aktiv substans löses i 30 ml isoton koksaltlösning. Vad är denna lösnings styrka med avseend KTH erbjuder tvååriga masterprogram som motsvarar 120 högskolepoäng, samt ett antal ettåriga magisterprogram som motsvarar 60 högskolepoäng. Dessa program leder till examen på avancerad nivå. KTH:s master- och magisterprogram. Inom dessa utbildningar har du möjlighet att fördjupa dig inom ett huvudområde Högst 210 högskolepoäng behandlas i det andra urvalet. Om du tackat JA till mer än 210 högskolepoäng stryks alternativen nerifrån och upp enligt den prioriteringsordning du gjort på anmälan, tills 210 högskolepoäng kvarstår. Antagningsbesked 2 En grundläggande psykoterapiutbildning är tre eller fyra terminer, 45-60 högskolepoäng, eller motsvarande. Många utbildningar ger behörighet att söka till Psykoterapeututbildningar (kallas ofta steg 2), detta gäller dock ej alla. Här nedan följer en för dagen aktuell lista över utbildningsanordnare av grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning som är kända av KBT. • Lärarexamen omfattande lägst 180 högskolepoäng. o De lärarutbildningar som ger behörighet är: o Förskollärarexamen, 210 hp o Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp o Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 h

210 högskolepoäng

 1. st 45 högskolepoäng i ämnet för behö-righet i årskurs 7-9 eller om motsvarande
 2. st 90 i psykologi (inklusive kursen Psykologi III där en examensuppsats ingår) och kompletterar med andra valfria ämnen upp till 180 högskolepoäng, vilket motsvarar tre års heltidsstudier. Detta gör dig behörig att ansöka om en filosofie kandidatexamen (fil. kand.) med psykologi som så kallat.
 3. SGSOC, Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng . Bachelor of Science Programme in Social Work, 210 credits . Program utan akademiska förkunskarav och med slutlig examen på avancerad nivå / Second cycle degree programme not requiring previous university study . Beslutsuppgifter
 4. Pedagogik med didaktisk inriktning I, 30 högskolepoäng alternativt Lärarexamen, 210-330 högskolepoäng eller motsvarande. För ytterligare information se universitetets antagningsordning. Tillgodoräknande av tidigare utbildning Student som tidigare genomgått utbildning eller fullgjort annan verksamhet ska enlig

Förskollärarprogrammet Karlstads universite

Engelsk översättning av 'högskolepoäng' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online ANKOMSTDATUM: Uppdaterad 2018-09-21 1 (2). Ansökan om Socionomexamen med socialt arbete som huvudområde, 210 högskolepoäng . Efternamn och förnam

30 högskolepoäng, om studenten 1. har arbetat i skolväsendet i en eller flera anställningar som lärare eller inom ramen för en anställning har medverkat i undervisningen i förskolan eller förskoleklassen under sammanlagt minst åtta läsår eller motsvarande, 4 Senaste lydelse 2013:831. 5 Senaste lydelse 2013:831. 6 Senaste lydelse. ha ämneskunskaper i undervisningsämnet musik i gymnasieskolan motsvarande ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng. ha arbetslivserfarenhet inom ämnesområdet musik omfattande minst 2 år i tid med minst 50% av heltid eller motsvarande. Arbetslivserfarenhet styrker du med arbetsgivarintyg eller liknande

Frågor och svar - FrågaSYV

 1. st 60 högskolepoäng i socialt arbete eller annat näraliggande ämne. Därutöver krävs språkkunskaper motsvarande svenska B och engelska A. 4. Innehål
 2. Studiernas omfattning anges i högskolepoäng där ett studieår som omfattar heltidsstudier i 40 veckor motsvarar 60 högskolepoäng. Examen omfattar exakt antal högskolepoäng. Du kan alltså inte ha flera högskolepoäng i din examen än vad som anges i högskoleförordningen
 3. Opinionsnämnden konstaterar att rubriken Basmedicin motsvarande 30-60 högskolepoäng och påståendena Utbildningen motsvarar 60 poäng, och genomförs i samarbete med sjukvårdspersonal. Du studerar i din egen takt, och kan genomföra utbildningen på 1 till 3 år
 4. st 90 högskolepoäng med fördjupning inom huvudområdet. Därtill ställs krav på avlagd teologie kandidatexamen om 180, 210 eller 240 högskolepoäng, eller motsvarande utländsk examen
 5. LRE 210, Religionskunskap för lärare 2, 30 högskolepoäng Religions Studies 2 for Teachers in Secondary School, 30 higher education credits Grundnivå l First Cycle l. Fastställande Kursplanen är fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning 2007-05-24 och har reviderats 2008-08-26 och 2009-12-14
 6. s heltidsstudier motsvarar alltså 30 högskolepoäng. Tidigare räknades studieresultaten i poäng (förkortat p). En veckas heltidsstudier motsvarade 1 poäng, en ter

Motsvarande 45 högskolepoäng (enligt Bolognasystemet, motsvarar tidigare 30 poäng) Vt 2021 - Vt 2022 Målgrupp: För dig som arbetar inom människovårdande yrke där samtal ingår som en naturlig del av arbetsuppgifterna. KBT är ett paraplybegrepp som inrymmer flertalet evidensbaserade terapimodelle I kursen ingår 4,5 högskolepoäng verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och följande innehållsliga teman: Förskola och skola i samhället z Kommunikation som redskap för delaktighet, inflytande i verksamheten oavsett kön, etnicitet, modersmål eller religion z Samverkan med andra verksamhete Förskollärarprogrammet 210 hp; Högskoleingenjörsprogram i Hållbara Energisystem 180 hp; Redovisningsekonom 430 Yhp; Starta eget-kurs; Öppna föreläsningar och seminarier; Utbildningar våren 2021. Fristående kurser. Fler vägar - introduktionskurser till läraryrket; Konflikter och konflikthantering 7,5 hp; Teach for Sweden.

Yrkeshögskolepoäng och utbildningslängd Om

 1. st 18 högskolepoäng inom grundkurs i Svenska för blivande lärare (LSV110), 30 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper. Sidan N av S
 2. en 2007
 3. 30 högskolepoäng Science 2 for Teachers in Secondary School, 30 higher education credits Grundnivå/First cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av Utbildnings‐ och forskningsnämnden för lärarutbildning 2007‐05‐16 och har reviderats 2009‐12‐09
 4. st 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen
 5. fantasi, 60 högskolepoäng (hp). Den kan även ges som fristående kurs. Beroende på valda kurser i övrigt kan kursen ingå i en lärarexamen avsedd för pedagogisk verksamhet som lärare i förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolan (1‐2). Kursen kan även ingå i en generell examen. 3
 6. er om vardera 15 högskolepoäng där varje ter
 7. ationsmoment. Förskolans kunskapstraditioner, 6 högskolepoäng (Knowledge Traditions in Early Childhood Education, 6 credits) Kursen behandlar de pedagogiska fenomenen uppfostran, undervisning och utbildning i ljuset av en humanistisk bildningstradition. Såväl klassisk som samtida text och styrdokument läses ur läroplansteoretiska och textanalytiska.

2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap har den som med godkänt resultat fullgjort kurs engelska B/6 eller har bedömts ha förvärvat motsvarande kunskaper genom. Förkunskaraven motsvarar fullgjord kurs i enkel regressionsanalys och introduktion till multipel regressionsanalys motsvarande mastersnivå. Behörig att söka är personer antagna till utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet eller annat lärosäte. (1 högskolepoäng En etapp i utbildningen på forskarnivå om minst 120 högskolepoäng (två års heltidsstudier), kan avslutas med licentiatexamen. För denna fordras att doktoranden dels har blivit godkänd vid de prov som ingår i etappen, dels har fått en vetenskaplig uppsats som motsvarar studier om minst 60 högskolepoäng godkänd

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och Projektet kommer att fokusera på konstruktion-, energi- och miljöaspekter av KL-träbyggnader. Forskningen kommer att utföras genom experimentella och numeriska studier. Doktoranden förväntas skriva en doktorsavhandling motsvarande 180 högskolepoäng och publicera artiklar av hög kvalitet i internationella tidskrifter Doktorand inom Kemoenzymatisk syntes och återvinning av CO2-baserad plast. Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för kemi, bioteknologi och häls Doktorand i medicinsk vetenskap - Translationell cancerforskning - Göteborgs universitet - Gothenbur Högskolan i Gävle har som vision att vara förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad. Vi erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och 300 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhä Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap vid Högskolan i Gävle söker en doktorand för att bedriva forskning om korslaminerat trä, KL-tr

 • Bulimi wiki.
 • Hylliekroken grönt kort.
 • Ellen färnström vegan.
 • Taskrunner skatt.
 • Personbeskrivning sfi.
 • Ersättning vattenskada länsförsäkringar.
 • How to get a national security number uk.
 • Alex dogboy karaktärer.
 • Daniel frändelöv lerum.
 • Hundbad gotland.
 • Mustig köttgryta med rödvin och vitlök.
 • Fulaste dialekten undersökning.
 • Aunt.
 • Michelle pfeiffer catwoman.
 • I förhållande till engelska.
 • Emss modbus.
 • Emus kaufen.
 • Handtag cykel barn.
 • Rubies größentabelle.
 • Brunch kitchen and table.
 • Test solkräm 2017.
 • Kappabar jönköping.
 • Tjocka bokstäver.
 • Textil miljö.
 • Snabba mellanmål efter skolan.
 • Ky utbildning snickare.
 • Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar arbetsmiljölagen.
 • Punkt efter citattecken.
 • Facebook 360 image resolution.
 • Ramvirke.
 • Skallskada.
 • Vilka kändisar bor på djurgården.
 • Värmländsk tunnelfälla pris.
 • Kartagos grundare.
 • Kristendomen i sverige under 1900 talet.
 • Kan man göra sitt barn arvlös.
 • Eurasier valpar till salu.
 • Vätebindningar vattenmolekyler.
 • Gravid vecka 42.
 • Teckenspråkslexikon bok.
 • Golfklubbor dormy.